Aller au contenu principal

Communicatieassistent M/V/X

Réf 1369572

Actualisé le 17 février 2021

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Voor een veilig Brussel het is meer dan een simpele baseline of slogan. Het is de leidraad van alle acties die organisatie uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen het bedrijf om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en constante monitoring van het veiligheidsniveau.

De organisatie wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. Organisatie vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brusselse Gewest. Organisatie zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en regionaal niveau.

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van de organisatie gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het hoofdstedelijk Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dat op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 

 • integriteit, 
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.
Functiebeschrijving

Je concrete taken bestaan uit:

 • Je organiseert bewustmakingsacties en informatiecampagnes voor het grote publiek (Irisfeest, 21 juli, stands ...): beheer van de goodies, foto's ..., en professionele evenementen (colloquia, seminaries ...);
 • Je ondersteunt de uitvoering van de communicatie tijdens communicatiecampagnes;
 • Je organiseert interne communicatie-evenementen (Infomiddagen, Infosessies ...);
 • Je zet de inhoud van het intranet, de website en de toekomstige sociale media online;
 • Je waakt over het imago van de organisatie: grafisch charter (templates, logo's ...), foto's, infografieën, affiches ...;
 • Je ondersteunt de verwezenlijking van onlinepublicaties met de betrokken diensten;
 • Je zorgt voor de lay-out van interne en externe newsletters en verstuurt ze;
 • Je beheert samen met de communicatieverantwoordelijken de sociale media.

Aanvullende informatie:

Interne contactpersonen : De Cel Strategie & Communicatie, alle directies en hun medewerkers.

Externe contactpersonen : Gewestelijke netwerken in het bevoegdheidsdomein, externe dienstverleners.

Mate van autonomie : Je beschikt over een zekere autonomie maar vraagt de mening van je overste voordat je beslissingen neemt. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (overste, collega of andere dienst).

Profielbeschrijving

Vereist diploma: 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie,
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie,
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School,
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan,
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Vereiste beroepservaring 

Een ervaring van 1 jaar in het communicatiedomein en minstens in de 2 volgende taken: 

 • organisatie en beheer van evenementen;
 • creëren en online plaatsen van inhoud voor de website en/of het intranet en/of sociale media en/of newsletters;
 • update van een branding en/of een grafisch charter;
 • opvolging van de verwezenlijking van publicaties van het type jaarverslag, flyer, informatiebrochure enz.;
 • copywriting van teksten.

Technische vaardigheden:

 • globale kennis van sociale media en hun specifieke kenmerken;
 • goede schriftelijke en mondelinge communicatie (schriftelijke praktische case digitale communicatie);
 • goede organisatie en planning van evenementen.

Functionele vaardigheden:

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je adviseert klanten, burgers en anderen binnen en buiten de organisatie op basis van eigen expertise.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Voordelen van de betrekking

Weddeschaal: B1.01

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.481,36

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid om een tweetaligheispremie te verkrijgen (€ 600, € 2 400 of € 3 200 euro per jaar, niet geïndexeerd)
 • Maaltijdcheques (€ 8 per dag)
 • Uitgebreid vormingsaanbod
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • Fietspremie: 0,24 EUR/km
 • Eindejaarspremie
Extra informatie
Werkplek BRUXELLES,België
Soort overeenkomst : CDI
 • Belgique
 • Communication et information
 • Temps plein
 • Avec expérience demandée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.