Aller au contenu principal

1 Consulent POW Logisticity M/V/X

Réf 1378281

Actualisé le 27 février 2021

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1500 medewerkers werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners.
Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.
Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.
 
De divisies Pool Opleiding-Werk (POW) zijn erop gericht om de economische situatie van een sector te verbeteren door een antwoord te bieden op de behoeften aan gekwalificeerd personeel van de ondernemingen. Door de werkzoekenden, de werknemers en de studenten op te leiden in de laatste technologieën van de sector en door op de behoeften van de sector te anticiperen, tracht de POW hieraan tegemoet te komen.
De voornaamste opdrachten van de POW zijn: het verhogen van het kwalificatieniveau binnen de sector van de beroepen binnen transport & logistiek, het verhogen van het aantal in de sector tewerkgestelde werkzoekenden (WZ) en het invullen van de rekruteringsbehoeften van de werkgevers.
 
Voor de POW Logisticity, waar Actiris, Bruxelles Formation en de sectoriële organisaties nauw samenwerken, zijn we op zoek naar een POW-Consulent.
Adres van tewerkstelling: Gerijstraat 21-23, 1190 Vorst.

Functiebeschrijving

Missie
- Je zal aangesteld worden onder leiding van de verantwoordelijke voor de pijler Tewerkstelling. Je zal verantwoordelijk zijn voor de sectoriële begeleiding, die uit de volgende activiteiten bestaat:
- Begeleiding van werkzoekenden via een sectorieel individueel actieplan (IAP)
- Begeleiding van werkzoekenden die een kwalificerende opleiding van Bruxelles Formation hebben afgerond, via de welomschreven methodologie (Link).
- Beheer en opvolging van de werkaanbiedingen Select Actiris.
 
Verantwoordelijkheden

- Je analyseert de vraag van de WZ en informeert hem over het dienstenaanbod van de Pool Opleiding-Werk (POW): de opleidingen, de tewerkstellingsmogelijkheden, de bijzonderheden van de sector... ;
- je voert individuele gesprekken met de WZ om zijn actieplan op te stellen, op te volgen en te evalueren ;
- Je activeert en moedigt de WZ aan in zijn zoektocht door de stappen duidelijk te structureren;
- Je bent belast met de opvolging en onmiddellijke ondersteuning van de WZ die een opleidingservaring achter de rug heeft, teneinde zijn doorstroming naar werk te vergemakkelijken;
- Je verzamelt en analyseert werkaanbiedingen en kijkt na of ze met het profiel van de werkzoekende overeenstemmen;
- Je voert de preselectiestappen uit, zoals de screening van cv's, de testen en de gesprekken, en stelt de pre-geselecteerde kandidaten voor aan de werkgevers van de sector;
- Je vertegenwoordigt de pool tijdens occasionele evenementen en (helpt de organisatie van) organiseert informatiesessies;
- Je waakt erover om je eigen kennis bij te werken en die kennis te delen met alle betrokken personen;
- Je staat in voor de encodering in de gegevensbank en voor administratieve taken.

Profielbeschrijving

Profiel

Je hebt een diploma Bachelor behaald en minstens 6 maanden ervaring in de rekruteringswereld, of in een socio-professionele inschakelingsorganisatie is een pluspunt.

Je bent in staat om:
- je beschikbaar en luisterbereid op te stellen om de verwachtingen en behoeften van interne en externe klanten te begrijpen en hen een geschikt antwoord met echte toegevoegde waarde te bezorgen.
- contact te leggen met anderen, een duidelijke boodschap over te brengen en na te gaan of deze boodschap door iedereen wordt begrepen ongeacht het communicatiekanaal;
- je doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk op je eigen welzijn en dat van anderen te letten;
- je gesprekspartner te helpen en te ondersteunen om zijn doelstelling te bereiken of professionele ontwikkeling waar te maken;
- herhaaldelijk een kwaliteitsvol resultaat af te leveren, rekening houdend met de procedures / normen of akkoorden.

Bovendien beschik je over:
- gespreks- en coachingtechnieken: 2/3 van je takenpakket bestaat immers uit de begeleiding van werkzoekenden en een belangrijke 1/3 bestaat uit contacten met werkgevers en de matching van kandidaten met de openstaande vacatures;
- kennis en/of affiniteit met de arbeidsmarkt; affiniteit met de sector Transport & Logistiek wordt beschouwd als een pluspunt;
- goede kennis van MS Office;
- actieve kennis van de 2de gewesttaal, aangezien je zal werken met een tweetalig publiek.

Voordelen van de betrekking

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.

Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever :
- zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster.
- stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
- geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS) en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
- zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
- bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

Contract en voordelen :
- Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
- Een bruto maandsalaris van 2388€ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving.
- Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering
- Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie
- Maaltijdcheques van 8€
- De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.
Interesse? Solliciteer nu!

Klik op de link en dit vòòr 12/04/2021.

Vergeet niet om uw cv en motivatiebrief toe te voegen en andere documenten indien je dit wenst.

We zullen je kandidatuur aandachtig lezen en je op de hoogte brengen van het gevolg dat wij eraan zullen geven. Indien jouw kandidatuur wordt geselecteerd, zal je worden uitgenodigd voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zullen de beste kandidaten worden uitgenodigd voor een jurygesprek.


Actiris: werk voor iedereen! Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit.

Ben je een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.


Documenten : In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:
- Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe.
- Een recent uittreksel uit het strafregister
- Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien

Extra informatie
Werkplek FOREST,België
Soort overeenkomst : AOD
  • Belgique
  • Enseignement et formation
  • Temps plein
  • Avec expérience demandée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.