Aller au contenu principal

Bachelor Technieker Elektromecanicien (m/v)

Réf 1421456

Actualisé le 08 avril 2021 par INFRABEL

Retour à la liste
Wij zijn permanent op zoek naar een goede Bachelor Technieker Elektromecanicien voor onderhoud en vernieuwing van onze spoorweginfrastructuur , meer specifiek de bovenleiding: Bij onderhoudswerken:
 • Ben je verantwoordelijk voor de opbouw, het onderhoud, de afregeling en de vernieuwing van de installaties van de bovenleiding (draagmasten, dwarsbalken, bedrading, schakelaars, ...).
 • Analyseer en behandel je problemen van de technische veiligheidsinstallaties met behulp van specifieke meetapparatuur en informaticamiddelen.
Bij vernieuwingswerken:
 • Werk je mee aan het i nstalleren, vernieuwen, afregelen, testen en indienststellen van de bovenleidingen.
 • Kan je ingeschakeld worden om toezicht te doen op werven waar de seininrichting vernieuwd wordt. Hierbij werk je zelfstandig, zorg je ervoor dat de aannemer op een veilige manier op of langs het spoor kan werken en bewaak je de kwaliteit van de uitvoering van de aannemer.
Je werkt in een ploegensysteem. Je kan opgeroepen worden buiten de normale diensturen om storingen aan de installaties te gaan oplossen. Onze technologieën leer je in geen enkele school. Daarom biedt Infrabel je een volledige opleiding aan waarin je wordt ondergedompeld in de wereld van de spoortechnieken.

Profil

Je hebt:

 • Een bachelordiploma in het studiegebied "Industriële wetenschappen en technologie" in de opleiding elektriciteit, elektromechanica, elektronica-ICT, energietechnologie of mechanica of een gelijkwaardig geacht diploma.
 • Of een b ewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma met volledig leerplan.
Afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting. En:
 • Je beschikt over een goede kennis van elektriciteit (vervangweerstand serie/parallel, werking transformatoren, lezen elektrische schema¿s) en basiskennis van vermogenselektronica.
 • Je beschikt over voldoende wiskundig inzicht.
 • Je zorgt ervoor dat je team de regels, procedures en kwaliteitsvoorschriften correct opvolgt en geeft steeds voorrang aan veiligheid.
 • Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen.
Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Connaissances linguistiques

Nederlands : Middelmatige
 • Elektromechanica, elektriciteit en elektronica / Elektronica

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
INFRABEL
Personne de contact
Liesbeth Carton
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://jobs.infrabel.be/job/detail/522845902/
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.