Aller au contenu principal

Program Manager (m/v)

Réf 1486654

Actualisé le 11 juin 2021 par FABRICOM

Retour à la liste
ENGIE Solutions is op zoek naar een Program Manager voor Houthalen.
Als Program Manager definieer en beheer je het strategische en multidisciplinaire programma rond 'Fiber To The Home'. Dit in lijn met de strategie, zowel wat betreft het definiëren van de doelstellingen als de follow-up van de uitvoering ervan. Je maakt deel uit van het departement Telecom, dit is een onderdeel van de divisie Networks dat zich voornamelijk bezighoudt met telecomnetwerken (nieuwbouw, onderhoud) in Belgie. Telecom legt zich toe op de elektrische, elektronische en elektromechanische installaties langs wegen en tunnels in het noorden van het land. Het departement profileert zich als specialist op het gebied van engineering en projectmanagement voor de engineering, realisatie en het onderhoud van deze netwerken. Wat houdt deze job precies in?
 • je beheert, definieert en coördineert de roadmap, en de ontwikkelingsprioriteiten periodiek, in overleg met de verschillende belanghebbenden en rekening houdend met het budgettaire kader en de budgettaire cycli
  • je definieert, lanceert en beheert een beheersstructuur die de coördinatie van de verschillende huidige of toekomstige projecten van het programma mogelijk maakt
  • je implementeert het algemeen beheer op programmaniveau, inclusief het beheer van onderlinge afhankelijkheid en mogelijke conflicten, synchronisatie van timingen, beheer van resources, controle van de verdeling van de werklast. Dit voor zowel interne als externe bronnen, het opzetten van sleutelmomenten voor kritieke beslissingen binnen de beheerscyclus
 • je bent rechtstreeks verantwoordelijk voor en coördineert autonoom verschillende projecten binnen het programma, van het ontwerp tot de realisatie ervan om de projecten en het programma te realiseren volgens de doelstellingen en met respect voor de deadlines, de budgetten en de vooraf bepaalde specificaties
  • je verdeelt de verantwoordelijkheid van de uitvoering over de verschillende projectverantwoordelijken rekening houdend met deadlines en kwaliteit
  • je coördineert, onderhandelt en verzoent de belangen van verschillende betrokken partijen om te zorgen voor de realisatie van de projecten en het programma in lijn met de strategie die werd vastgelegd en bent de belangrijkste gesprekspartner van de externe belanghebbenden die betrokken zijn bij het programma en zijn projecten
 • je leidt, ondersteunt en motiveert teams en projectmedewerkers om hun prestaties te verbeteren in functie de vastgestelde doelstellingen
  • je begeleidt de projectleiders en -medewerkers, deelt de visie van de projecten met hen en geeft ze duidelijke richtlijnen, informatie en helder advies (actieplan en operationele doelstellingen)
  • je helpt de betrokken afdelingen en de projectverantwoordelijken die betrokken zijn door indirecte verantwoordelijkheden bij het beoordelen van de prestaties van projectmedewerkers
 • je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve, kwantitatieve en budgettaire opvolging van het programma en zijn projecten om de uitvoering van de projecten te kunnen beoordelen. Dit met betrekking tot de voorziene doelen en middelen, en om efficiënte boordtabellen te kunnen presenteren, bedoeld om onze klant en het management te ondersteunen
 • ...

Profil

Spreekt deze job jou aan en beschik je over onderstaande troeven? Klik dan snel op `Solliciteer¿!

 • masterdiploma
 • leidinggevende ervaring van 10 jaar en minstens 5 jaar ervaring in projectmanagement
 • ervaring van evaluatie prioriteiten en beslissingen met betrekking tot het programma en de projecten, de planning hiervan, verdeling van middelen die zijn toegewezen aan het programma, interne en externe contacten
 • je hebt ervaring met de optimalisatie van werkprocessen, strategische projecten, uitvoering en definitie van het plan van aanpak van het programma
 • ervaring in Telecom is een plus, geen vereiste
 • kennis van en ervaring met de implementatie van projectmanagement-methodologieën zoals Agile, Prince 2 (roadmap, kosten-batenanalyse, risicoanalyse, KPI, evaluatie ...)
 • brede kennis ICT
 • kennis van courante business-analysetechnieken
 • goede analyse-, synthese- en redactionele capaciteiten

Connaissances linguistiques

Nederlands : Goed
 • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
FABRICOM
Personne de contact
Dhr. Steven De Haes
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=TEL00000155&src=JB-10171
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.