Aller au contenu principal

Consultant selectiemethodologie (m/v/x) (m/v)

Réf 1486710

Actualisé le 11 juin 2021 par SPF BOSA

Retour à la liste
Er is 1 vacante functie in het team HR Methods binnen de dienst Product Management van het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). Het team HR Methods bestaat uit 8 personen.

Product Management zorgt voor de methodologie die bij de activiteiten, producten en diensten van het DG worden ingezet en de ontwikkeling of aanschaf van de tools. Verder is deze dienst verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegepaste `evidence-based¿ methoden binnen de volledige `employee life cycle¿ van het federale personeel en beheert de producten- en dienstencatalogus van het DG R&O. Er wordt daarbij steeds bijzondere aandacht besteed aan het diversiteitsmanagement, zoals gelijkheid volgens gender, handicap, origine en socio-economische situatie.

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA) zorgt niet enkel voor de selectieprocedures maar ook voor bv. opleidingen en loopbaanbegeleiding van federale medewerkers, van de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt het DG de HR-regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.
De belangrijkste taken waarvoor je verantwoordelijk bent:
 • Binnen ons expertisecentrum geef je onderbouwd advies aan klanten en aanwervende organisaties in verband met hun rekrutering en selecties (bv. aantrekkelijke functiebeschrijvingen, diplomavereisten, nuttige ervaring, aantal en type stappen in een selectieprocedure of beoordelingsprincipes).
 • Je speelt een proactieve rol op het vlak van kennismanagement om het netwerk van selectieverantwoordelijken te informeren over belangrijke punten en nieuwe ontwikkelingen. Je past de relevante leeroplossing aan de context aan:
  • je geeft individueel advies per telefoon of chat;
  • je geeft schriftelijk advies: per mail of dankzij online content (bv. e-learning, online bibliotheek, oefeningen);
  • je geeft advies in groep met opleidingen of infosessies die je ontwikkelt en animeert.
 • Als projectleidster/ projectleider leid je de projecten van het team in goede banen om tot de kwaliteit en de efficiëntie van onze selectieprocedures bij te dragen. De projecten hebben betrekking tot het monitoren of het verrijken van onze selectiepraktijken, o.a. dankzij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe tools en applicaties om het selectieproces te ondersteunen.
Je volgt een evidence based-aanpak o.b.v. cijfermateriaal, literatuuronderzoek of benchmarks. Je staat in voor alle facetten van de projectwerking zoals de planning, het leiden van multidisciplinaire vergaderingen, het plaatsen van bestellingen en het rapporteren aan de stakeholders (bv. gebruikers/klanten, management, academische commissie, vakbonden).


Profil

OFWEL master in een richting psychologie of sociaal werk. OFWEL master EN minimum 1 jaar relevante professionele ervaring in het HR-domein in minstens 1 van deze 4 taken:

 • advies geven over profielanalyses in het kader van rekrutering of selectie
 • individueel advies geven aan selectieverantwoordelijken over selectieprocedures en testmethodes
 • instaan voor kennismanagement op het vlak van rekrutering of selectie waarbij je minstens 1 van onderstaande taken opgenomen hebt:
  • infosessies ontwikkelen en animeren
  • leeractiviteiten ontwikkelen en animeren (bv workshops)
  • online kennismanagement voor HR-professionals
  • ontwikkelen en analyseren van enquêtes.
 • Minstens 1 project leiden in het kader van het ondersteunen van het selectieproces (bv. bestellen van betalende content of platformen, ontwikkelen of uitrollen van applicaties, invoeren of updaten van selectiemethodes) waarbij je minstens 2 van onderstaande taken opgenomen hebt:
  • projectfiche opmaken
  • rapportering aan het management
  • coördinatie van het projectteam
  • bestellingen plaatsen.

Connaissances linguistiques

Nederlands : Middelmatige
 • BRUSSEL
 • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
SPF BOSA
Personne de contact
Infolijn Selor
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG21180&utm_source=vdab&utm_medium=jobpost&utm_content=nl&utm_campaign=ANG21180
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.