Aller au contenu principal

Coördinator naschoolse kinderopvang (GECO) M/V/X

Réf 2134445

Actualisé le 24 septembre 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Een Brusselse vzw die instaat voor de voor- en naschoolse bewaking in alle basisscholen van hun scholengroep is op zoek naar een Coördinator.

De scholengroep telt momenteel 39 basisischolen. .


Functiebeschrijving

Taken :

- de buitenschoolse opvang in de verschillende scholen verder uniform maken

-  buurtanalyse per opvangadres in het kader van het begrip "brede school" : inventarisatie van het bestaande aanbod op vlak van sport, cultuur, vrije tijd;

- uitwerken van samenwerkingsmogelijkheden teneinde het activiteitenaanbod te verrijken

-  afspraken en samenwerkingscontracten maken tussen de vzw en de verschillende organisaties

-  follow-up samenwerkingsverbanden

-  opvolging van de kwaliteit van de initiatieven

-  meldpunt voor vragen van scholen inzake buitenschoolse opvang

-  organisatie van bijscholingen van begeleiders in het kader van het attest begeleider buitenschoolse opvang, opgelegd door Kind & Gezin


Profielbeschrijving

- Kwaliteitscontrole van de opvangmodaliteiten en ondersteuning van de opvangpersoneelsleden van de verscheiden opvanglocaties

- Aanspreekpunt voor begeleiders en schooldirecteurs.  Hiertoe neemt de coördinator ook deel aan teamvergaderingen, in samenspraak met de directeur en/of coördinerend directeur

- Coachend optreden en goede conflicthantering, zowel tussen personeelsleden onderling als met leerlingen en/of ouders

- Er voor zorgen dat het registratiesysteem van leerlingen die in de opvang blijven, door de opvangpersoneelsleden goed wordt gebruikt 

- Opvang verzekeren op domeinen waar het moeilijk gaat of onvoldoende personeel beschikbaar is

- Aanvangsbegeleiding van nieuwe toezichters

- Berekening en analyse van het contingent uren opvang per locatie aan de hand van vastgelegde parameters

- Maandelijks terugkoppeling over het uitgevoerde werk aan het bestuursorgaan

- Naar aanleiding van een buurtanalyse pro-actief op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden (brede school) in de verschillende buurten

- Begeleiders stimuleren tot het volgen van de nodige opleidingen

- Pro-actief op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor de verscheidene opvanglocaties door contact op te nemen met verschillende organisaties/instanties


Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

Geco - Kinderopvang:

  • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
  • Eén dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen of zes maanden (kalender) ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende in het jaar dat de aanwerving voorafgaat
  • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma (maximaal niveau Master)

Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking

De coördinator werkt deels van thuis en deels op de verschillende domeinen waar opvang wordt gegeven. De opvang wordt gegeven op alle domeinen van de basisscholen van Scholengroep Brussel.

- een pc en telefoonabonnement wordt ter beschikking gesteld (enkel professioneel gebruik)

- 100% terugbetaling openbaar vervoer

- vakantiedagen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties

- verloning volgens diploma 

- telewerk in de voormiddag, namiddag flexibel in te vullen (hetzij voor overleg tijdens de schooluren hetzij opvolging opvang na schooltijd steeds op lesdagen)

- startdatum: ASAP


Extra informatie
Werkplek Evere, België
Soort overeenkomst : AOD
  • Belgique
  • Enseignement et formation
  • Temps plein
  • Avec expérience demandée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.