Aller au contenu principal

Nederlandstalige Logistieke hulp M/V/X

Réf 2236944

Actualisé le 09 juin 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Meer dan een eenvoudige baseline of slogan is 'Voor een veilig Brussel' de guideline van alle acties die Brussel Preventie en Veiligheid  voert. Ze vertaalt de wil van de BPV-diensten en haar talloze partners om voor het Brussels gewest en de mensen die Brussel elke dag beleven - pendelaars, toeristen, inwoners- een veilige en rustige leefomgeving te bieden. Dagdagelijks vertaalt deze belofte zich in het ontwikkelen en ondersteunen van talrijke projecten, het coördineren van samenwerkingsnetwerken alsook een grondig onderzoek en constante monitoring van de veiligheidssituatie.

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. BPV vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brusselse Gewest . BPV zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert BPV bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en regionaal niveau.

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van BPV gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in hoofdstedelijk Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen en dat repressief maar ook en vooral op preventieve wijze.

Een fundamentele pijler van de organisatie zijn de waarden van BPV die als volgt gedefinieerd en gekozen worden door een interne werkgroep:  

 • integriteit,
 • respect,
 • voortdurende verbetering
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

BPV bestaat uit 4 directies. Je komt terecht in de Cel Logistiek (FACILITY) van de directie Ondersteuning..


Functiebeschrijving

Voor deze functie ziet je takenpakket er als volgt uit:

 • Het uitvoeren van alle diensten in het kader van facility voor BPV en de partners die het gebouw zullen gebruiken, nl.:
  • Uitvoeren van verschillende logistieke taken, kleine manuele werkjes en onderhoudswerken (vb.: onderhoud van de koffiezetapparaten, van de vaatwasser, kleine schoonmaak- en onderhoudswerken, verversen van het beddengoed, monteren van meubels en stands, vervangen van lampen, installeren van een computer ...);
  • Reserveren, voorbereiden en desinfecteren van vergaderzalen in functie van de vraag en met inachtneming van de termijnen;
  • Bestellen van materiaal, dranken, voeding ... in functie van de behoeften en met inachtneming van de termijnen van de aanvraag;
  • Toezicht houden op het werk van de verschillende onderaannemers in het kader van het onderhoud of voor werken aan het gebouw, teneinde te garanderen dat de aanvraag en de veiligheidsregels gerespecteerd worden;
  • Een kwaliteitsvol onthaal van de bezoekers verzekeren om het goede imago van BPV te garanderen en externe bezoekers (waaronder werklieden/technici) begeleiden in het volledige gebouw;
  • Opstellen van nota's om bij te dragen aan de inventarissen, om de logistieke dienst te verbeteren en om te helpen bij het opstellen van bestekken;
  • Instaan voor de goede werking van de uitrustingen en het materiaal van BPV, met respect voor de veiligheidsnormen teneinde het welzijn van de gebruikers van het gebouw te garanderen;
    
 • Uitvoeren van leveringen (zendingen, vloeiboeken, specifieke post enz.), te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Beschik je over een rijbewijs (niet verplicht!), dan kan je indien nodig chauffeurstaken uitvoeren:
  • Een rittenblad opstellen in functie van de opdrachten teneinde te anticiperen op het verkeer, de weersomstandigheden, werken ...;
  • Waken over de goede staat van diverse voertuigen (fietsen, scooters, auto's);
  • In alle veiligheid het transport van personen begeleiden of verzorgen, voor elk type verplaatsing die hun functie vereist, in België en in het buitenland;
  • Dringende en belangrijke zendingen afleveren en ontvangen;
  • Een logboek bijhouden met alle uitgevoerde verplaatsingen, het dagelijks aantal kilometers, het brandstofverbruik, de onderhoudsdata ...

 Je bent heel flexibel, zowel wat betreft jouw uurrooster als jouw werkorganisatie:

 • jouw werkuren (7.36 u. per dag) worden gespreid van maandag tot vrijdag (overdag tussen 7 en 19 u., afhankelijk van de noden van de dienst);
 • je zal bovendien minstens één actieve wachtdienst tijdens de week presteren ('s nachts van 19 u. tot 7 u.) of op zaterdag (overdag of 's nachts) of zondag (overdag of 's nachts); hetzij minstens 4 wachtdiensten per maand.
   

Aanvullende informatie:

Interne contacten : Alle personeels- en directieleden van BPV.

Externe contacten : Alle bezoekers en externe partners van BPV, alsook alle BPV'partners die gebruikmaken van het gebouw.

Mate van zelfstandigheid : Je beschikt over enige zelfstandigheid, maar je vraagt het akkoord van je overste voordat je beslissingen neemt. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de dienst die wordt geleverd met een derde (overste, collega of andere dienst)


Profielbeschrijving

Diploma:

Er is geen enkel diploma vereist voor deze functie.Beroepservaring is niet vereist.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden:

We vestigen jouw aandacht erop dat je - indien je gekozen wordt - voorafgaandelijk aan jouw indiensttreding wordt onderworpen aan een "screening", in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. Die screening moet positief zijn. Als dat niet het geval is, kan er geen contract worden getekend. Je zal die screening elk jaar opnieuw moeten ondergaan.

Technische vaardigheden:

 • Je kan je mondeling duidelijk en begrijpbaar uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan conflictoplossingen tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt op een integere manier, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, neemt de vertrouwelijkheid en engagementen in acht en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert op stress door je te focussen op het resultaat, waarbij je je emoties onder controle houdt en een constructieve houding t.o.v. kritiek aanneemt.

Niveau

 • Lager secundair of geen diploma

Voordelen van de betrekking

Weddeschaal: D1.01

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.221,12

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor een geldelijke waardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven (€ 600, € 2400 of € 3200 per jaar, niet-geïndexeerd)
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro/gepresteerde dag
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • Volledige terugbetaling van treinabonnement, TEC/DeLijn
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen via de vzw Koepel Sociale Dienst
 • Mogelijkheid om voor verplaatsingen met de fiets een vergoeding te ontvangen (24 cent/km)
 • Eindejaarspremie

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds


Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
Soort uurrooster : Werken in shiften
 • Belgique
 • Construction
 • Temps plein
 • Sans expérience exigée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.