Aller au contenu principal

Buurt- en ouderenwerker - GECO M/V/X

Réf 2901984

Actualisé le 24 septembre 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

LD³ vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie, actief in diverse Brusselse wijken. LD bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt.

Deze vzw heeft tot doel op te komen samen met de bejaarden voor hun welzijn, hun rechten en belangen met bijzondere aandacht voor bejaarden in achtergestelde situaties.

 


Functiebeschrijving
 • Onthaal van ouderen en buurtbewoners in een laagdrempelig en warm buurthuis in de wijk
  • toelichting aanbod van het LDC en inschrijvingen
  • bijhouden kassa (maaltijden, dranken) en registratie
 • Sociaal infopunt teneinde ouderen individueel te ondersteunen bij het ouder worden.
 • Organisatie van het restaurantgebeuren
 • Animatie (activiteiten: vorming, recreatief, etc.) en diensten met betrekking tot gezondheid, participatie, fysieke, financiële en sociale zekerheid.
 • Buurtgericht werk in het kader van succesvol ouder worden en ontwikkelen van samenwerkingsovereenkomst
 • Dagelijkse operationele leiding: de medewerker coördineert de operationele werking van het dienstencentrum en het buurtrestaurant teneinde een kwalitatief aanbod aan buurtbewoners te realiseren.
 • Teamwerking: ondersteuning van het team teneinde een goede werking en welzijn op het werk te bekomen
  • Plant en organiseert de teamvergaderingen
  • Ontwikkelt een POP met de medewerkers en voert opvolgingsgesprekken
  • Stimuleert ontwikkeling en reflectie
  • Stimuleert onderlinge samenwerking
  • Ondersteunt en coacht de medewerkers
  • Omkadert tijdelijke medewerkers in samenwerking met trajectcoach
 • Netwerken: lokaal netwerk opbouwen en onderhouden teneinde de werking voortdurend afgestemd te houden op de noden in de buurt en versterkend/complementair te werken
 • Buurtgericht werk: acties opzetten in de buurten waarin het LDC en buurtrestaurant actief zijn, met jong en oud, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen
 • Innoveren en ontwikkelen: investering in denkwerk rond beleidsthema's en bereidwilligheid rond experimenten teneinde de kwaliteit van het aanbod van het Anker voortdurend te verhogen
 • Planning en rapportage: goede en accurate planning en rapportage teneinde de vooropgestelde doelen te behalen

Profielbeschrijving

.Vereiste kerncompetenties

1/ Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

2/ Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving

3/ Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de `klanten' en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3

4/ Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het `eigen' leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie

5/ Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

 

Vereiste functiespecifieke competenties

6/ Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers

7/ Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren

 

Vereiste vaktechnische competenties

8/Bachelor of gelijkwaardig door ervaring

9/Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken in het Frans

10/Kennis van Office-toepassingen

 

Troeven (niet verplicht !)

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk

Ervaring met/in ouderen(zorg)

Ervaring in een leidinggevende/coachende functie

 


Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

Gesubsidieerde contractueel (geco):

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
 • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
 • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma (maximaal niveau B)

Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking

- Voltijds contract onbepaalde duur

- Ma-vrij van 9u tot 17u06


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Belgique
 • Activités psychosociales et éducatives
 • Temps plein
 • Sans expérience exigée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.