Aller au contenu principal

Communicatiemedewerker M/V/X

Réf 3007285

Actualisé le 28 septembre 2022 par TRAVAILLERPOUR.BE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Er is 1 plaats bij de directie Management- en Beleidsondersteuning van de FOD Sociale Zekerheid  (Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel).

Als communicatiemedewerker werk je in de directie `Management- en Beleidsondersteuning' en meer bepaald in het team Stakeholdersmanagement en Communicatie onder leiding van de strategisch communicatieadviseur. Dit team staat in voor het onderhouden van de relatie met de stakeholders zoals de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap, de partners (OCMW's, gemeenten en mutualiteiten), de burgers (Personen met een Handicap en hun omgeving) en de medewerkers van de Directie-Generaal Tegemoetkomingen voor personen met een handicap (DG HAN).

Werken voor de Directie-Generaal Tegemoetkomingen voor personen met een handicap (DG HAN) betekent samen met een 250-tal andere collega's je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving.

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.).

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen.

 


Functiebeschrijving
 • Je stippelt, in nauw overleg met de leidinggevenden, het externe en interne communicatiebeleid en de bijhorende strategie uit dat bijdraagt tot de realisatie van de beleidsdoelstellingen t.a.v. de stakeholders. Je giet dit in een communicatieplan dat jaarlijks vertaald wordt naar een actieplan. Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen, uitvoeren, bijsturen en coördineren van het (interne en externe) meerjaarlijks strategisch en jaarlijks jaaractieplan communicatie.
 • Je tekent, in nauw overleg met je collega's, de promotievoering en communicatie uit over projecten en/of events. Je adviseert over de in te zetten communicatiekanalen en promotiematerialen en focust daarbij op het brengen van een heldere, wervende boodschap op maat van de beoogde doelgroep. Je staat hierbij in voor de redactie van zowel fysieke als digitale dragers.
 • Je werkt mee aan het beheer en aan de inhoud van de website en coördineert de inhoud voor de digitale nieuwsbrieven. Je werkt samen met de sociale mediamanager voor de communicatie via sociale media.
 • Je bent verantwoordelijk voor de nodige verslaggeving. Het tonen van de behaalde resultaten en het afgelegde proces om daartoe te komen, is een belangrijke opdracht binnen je takenpakket. Je denkt in samenwerking met je collega's na over hoe dit vorm te geven en via welke kanalen te communiceren naar welke doelgroepen.
 • Je ondersteunt de andere teams binnen de directie en binnen de Directie-Generaal Tegemoetkomingen voor personen met een handicap (DG HAN) over hoe ze hun communicatie het best organiseren en vormgeven, rekening houdend met de doelgroep. Je staat hen met raad en daad bij.
 • Je verzorgt contacten met internen (collega's in DG HAN en in dienst Communicatie) en externen (bv Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap) en neemt deel aan netwerkmomenten. Je werkt nauw samen met de business partner communicatie, die mee instaat voor de uitvoering van de communicatie, van de centrale dienst Communicatie.
   

Profielbeschrijving

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL een diploma van master in het domein media-communicatie zonder ervaring.

OFWEL een algemeen diploma van master en een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van communicatie, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

 • Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van een intern/extern communicatieplan
 • Coördinatie van intern/extern communicatiebeleid
 • Ontwikkelen en/of coördinatie van interne/externe communicatieacties en -projecten
 • Ontwikkelen van interne en externe communicatieproducten.

Deze ervaring is enkel van toepassing voor kandidaten met een algemeen diploma.


Voordelen van de betrekking

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: 42057,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen).

Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Bruxelles
 • Communication et information
 • Temps plein
 • Sans expérience exigée

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
TRAVAILLERPOUR.BE
Personne de contact
MADAME De Bodt An
Mode de présentation

Postuler via le site Web

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG22399&mtm_campaign=ANG22399&mtm_source=actiris&mtm_medium=jobpost