Aller au contenu principal

Ingenieur Energie en Milieu M/V/X

Réf 3007343

Actualisé le 24 septembre 2022 par TRAVAILLER POUR .BE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Er is 1 plaats bij de dienst Energie, Milieu en Asbest van de Regie der Gebouwen in Brussel (Guldenvlieslaan 87, 1060 Brussel),

De dienst Energie, milieu en Asbest maakt deel uit van het Centrum voor Technische expertise en Innovatie (CTI). Het is een dynamisch en multidisciplinair team van een 8-tal medewerkers, dat voornamelijk samenwerkt met de operationele diensten, de projectgroep gevangenissen en de andere diensten van het CTI. Het CTI is het interne expertise centrum van de Regie der Gebouwen en zorgt o.a. voor het aangeven van interne technische expertise en het opmaken van type-documenten en type-bestekken. Het is geen uitvoerende dienst maar een dienst voor technische ondersteuning. 

De dienst zorgt zowel voor de technische ondersteuning van de projectleiders van de operationele diensten, als voor het zichtbaar maken van en kennis delen over alle (huidige, verleden en toekomstige) realisaties omtrent energiezuinige projecten binnen de Regie der Gebouwen, dit om deze initiatieven beter te valoriseren.

De dienst Energie, milieu en Asbest streeft er dus naar om het centrale punt te worden in al deze projecten.
 


Functiebeschrijving

De Regie der Gebouwen werkte de afgelopen jaren mee aan enkele indrukwekkende projecten omtrent hernieuwbare energie zoals de PV panelen van het geofysisch centrum in Dourbes en het warmtenetwerk bij het koninklijk domein van Laken. Om de operationele diensten te ondersteunen om samen te werken aan meer van dit soort projecten en om de klimaatdoelstellingen van het NEKP te behalen, is de Regie der Gebouwen op zoek naar een ingenieur Energie en Milieu.
Binnen het centrum voor technische expertise en Innovatie (CTI)  dienst Energie, Milieu en Asbest ben jij de expert voor alle informatie en projecten omtrent hernieuwbare energie. Je taken zijn de volgende:
 

 • Je werkt mee aan de realisatie van de doelstellingen van het Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP), en de algemene coördinatie hiervan bij de Regie der Gebouwen.
 • Je organiseert en volgt de aanbestedingsprocedures op voor de raamcontracten van fotovoltaïsche panelen of andere bronnen van hernieuwbare energie.
 • Je gaat actief op zoek naar potentiële samenwerking (privé of publiek) op het gebied van energieprestatie of energie levering.
 • Je gaat partnerships aan voor investering om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren.
 • Je werkt mee aan de opmaak en de actualisering van eenvormige basisdocumenten binnen jouw gespecialiseerd bekwaamheidsdomein (typebestekken, voorlichtingsnota's, berekeningsmethodes, processen...).
 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het energiegebied o.a. door zelfstudie en deelname aan seminaries en opleidingen.
 • Je geeft raad en bijstand aan je collega's en medewerkers van de operationele diensten binnen je bekwaamheidsdomein.

Profielbeschrijving

Vereiste diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (17/10/2022):

Vereiste diploma : diploma van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen OF diploma van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur.

Vereiste ervaring : een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in het domein bouw waarvan minstens 1 jaar binnen volgende taak: studie en projectopvolging van een bouwproject (met een specifieke eis naar energieprestatie, bouwtechnieken).

OF een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in het domein van energie-efficiëntie waarvan minstens 1 jaar in volgende taak: studie en projectopvolging van een project omtrent energie efficiëntie (warmte netwerk, fotovoltaïsche panelen, warmte-krachtkoppeling, aardwarmte).


Voordelen van de betrekking

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon
Minimum aanvangswedde: 49746,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

De Salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie, en kan je een beeld geven van de evolutie van je loon (kies hiervoor ¿je bent al in dienst bij de federale overheid¿)

Voordelen

 • Inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee je bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van de federale vastgoedportefeuille.
 • Goed evenwicht tussen werk en privéleven: glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot telewerk (max. 3 dagen/week).
 • Laptop, smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, met daar bovenop verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar en 12 recuperatiedagen.
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Vergoeding voor telewerk van 50 €/maand.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (voor Brussel).
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Bedrijfsrestaurant in de hoofdzetel met democratische prijzen.

Extra informatie
Werkplek Saint-Gilles, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Saint-Gilles
 • Etudes, recherche et développement
 • Temps plein
 • Avec expérience demandée

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
TRAVAILLER POUR .BE
Personne de contact
MADAME Lammens Natasja
Mode de présentation

Postuler via le site Web

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG22375&mtm_campaign=ANG22375&mtm_source=actiris&mtm_medium=jobpost