Aller au contenu principal

Calculator (m/v)

Réf 1207396

Actualisé le 15 juin 2020 par OFFRE D'UNE AUTRE REGION

Retour à la liste
  • Als Calculator zal je aanbestedingen en offertes van spoorwerkzaamheden van A-Z calculeren.
  • Je zorgt voor de juistheid van de calculatie conform het lastenboek of bestek.
  • Je adviseert en ondersteunt het management inzake de aan te houden aanneemsom en te hanteren argumenten bij onderhandelingen.
  • Bij kleinere projecten onderhandel je zelfstandig over de opgestelde kostprijscalculaties en ¿analyses en beargumenteer je deze met betrokken partijen. Je signaleert en rapporteert de risico¿s verbonden aan de kostprijs aan het management.
  • Je monitort en brengt actief de markt in kaart ter voorbereiding van aanbestedingen.
  • Bij bekendmaking van de uitslagen van een aanbesteding, verzamel je gegevens om vergelijkingen te maken met de werkelijkheid. Je maakt tevens beoordelingen over de uitslagen van aanbestedingen en brengt advies uit bij het management over door derden ingebrachte offertes en bestekken.
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
Personne de contact
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
fleur@darwin-jobs.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.