Aller au contenu principal

Talent Manager (m/v)

Réf 1209078

Actualisé le 10 juillet 2020 par P ET V ASSURANCES - P EN V VERZEKERINGEN

Retour à la liste

De P&V Groep is een solide Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 100 jaar.

We willen ons onderscheiden als betrokken, loyale en nabije partner voor onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1500 medewerkers in Brussel en Antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening.

Verschillende merken maken deel uit van de Groep:
- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;
- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars;
- Actel Affinity via akkoorden met auto-importeurs.


Ook in deze ongekende periode blijft de P&V Groep aanwerven. We passen ons echter aan de maatregelen van de federale overheid aan en gaan over op digitale rekrutering. Zo garanderen we de veiligheid en het welzijn van iedereen. De verzekeringswereld evolueert voortdurend. De digitaliseringsprojecten en nieuwe behoeften van onze klanten vereisen dan ook een nauwgezet beheer van onze teams en talenten. Om haar strategie inzake talent management te versterken, is de P&V Groep op zoek naar een Talent Manager (m/v) voor onze kantoren in Brussel en Antwerpen. De Talent Manager zal vanuit zijn/haar klantgerichte visie en proactieve aanpak een inspirerende strategie voor talentontwikkeling vastleggen en communiceren. Hij/zij neemt gedurfde beslissingen die de creativiteit en innovatie stimuleren om een businessimpact te creëren, bij te dragen aan de groei van de onderneming en ze te positioneren als een echte 'learning organisation'. In een sfeer van vertrouwen en dialoog stelt hij/zij doelstellingen op die bijdragen aan het stimuleren van de prestaties. Hij/zij organiseert op een flexibele manier de middelen om te beantwoorden aan de flexibiliteitsvereisten van de organisatie.  Met respect voor de diversiteit van de medewerkers en bijzondere aandacht voor de dynamiek van de teams en de persoonlijke behoeften in ieders ontwikkeling, werkt hij/zij samen met de medewerkers en coacht hen. Het is de bedoeling dat zij zich geëquipeerd voelen en hun sterktes en potentieel zo goed mogelijk kunnen verkennen en benutten in de uitoefening van hun huidige en toekomstige functies. Jouw verantwoordelijkheden De volledige 'levenscyclus' van de werknemers ontwikkelen en beheren, in overeenstemming met de culturele waarden van de P&V Groep: Interne en externe kandidaten aanwerven en selecteren  Efficiënte in- en uitdiensttredingsprocessen verzekeren De cyclus voor performance management, succession planning en talent review organiseren en coördineren Een expertisecentrum uitbouwen met d...
  • Handel - Ondersteuning verkoop / Verkoop

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
P ET V ASSURANCES - P EN V VERZEKERINGEN
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1803755-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.