Aller au contenu principal

Beheerscontroleur (m/v/x) (m/v)

Réf 1210464

Actualisé le 03 juillet 2020 par SPF BOSA

Retour à la liste
Er is 1 plaats bij de dienst financiën, van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie ( Warmoesberg 48, 1000 Brussel).

De dienst financiën staat de algemene administratie van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) bij in haar financieel beleid. Deze dienst zorgt onder andere voor de opmaak van de begroting en een grondige budgettaire opvolging. Het voeren van een correcte boekhouding en goed beheer van de financiële dossiers is noodzakelijk. Daarvoor worden rapporten opgesteld om dit eenvoudig te kunnen opvolgen. Tevens is de dienst financiën ook bevoegd voor de verdeling van de financiële middelen naar de andere vakantiefondsen. Deze middelen worden aangereikt door de RSZ. Tot slot is het bevorderen van de jaarlijkse vakantie een taak waarbij de dossiers grondig worden gecontroleerd en nadien een duidelijke overeenkomst wordt afgesloten met de aanvrager.
  • Je centraliseert en beheert alle onze boekhoudkundige gegevens en bewegingen. En slaagt er in zowel een globaal als en gedetailleerd zicht te krijgen op de boekhouding en op de conformiteit ervan met het budget.
  • Je bewaakt de correctheid van de boekhoudkundige gegevens door alle gegevens en bewegingen te analyseren en te evalueren.
  • Je verzekert de correcte en tijdige uitvoering van de transacties en voert hiervoor de nodige administratieve taken uit (validering betalingsopdrachten, complexe dossiers,...).
  • Je adviseert de andere diensten over de boekhoudkundige behandeling om zo tot een optimaal beheer van onze middelen te komen.
  • Je bouwt mee de cel beheerscontrole uit.
  • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Comment postuler ?

solliciteren via Web site

Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.