Aller au contenu principal

Dossierbeheerder (m/v/x) (m/v)

Réf 1219826

Actualisé le 08 juillet 2020 par SPF BOSA

Retour à la liste
Er zijn 5 plaatsen bij Het Agentschap voor beroepsrisico¿s FEDRIS ( Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel).

Het Agentschap voor beroepsrisico¿s (Fedris) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of beroepsziekte.
Fedris herneemt alle opdrachten van het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen en Fonds voor de Beroepsziekten.
Deze opdrachten hebben betrekking op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de privé sector, op de beroepsziekten in de provinciale en lokale besturen en, in mindere mate, op de arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen in de openbare sector. COVID-19 is herkend als beroepsziekte in België. Het Agentschap voor beroepsrisico¿s ( FEDRIS) wordt daarom geconfronteerd met een dringende noodzaak om dossiers met betrekking tot COVID-19 te behandelen.
Daarom werven we als onderdeel van deze missie verschillende tijdelijke dossierbeheerders en administratieve assistenten aan ( opdracht minimum 6 maanden).
  • Je beheert autonoom de dossiers op een georganiseerde manier, rekening houdend met de deadlines en de toepasselijke wetgeving (verificatie van gegevens, registratie van gegevens in specifieke computersoftware, klachten over documenten, schrijven van brieven, enz.).
  • Je ondersteunt het bijwerken van werkprocedures en -methoden in samenwerking met collega's.
  • Je zorgt voor goede communicatie met interne en externe contacten (slachtoffers, medische afdelingen, ingenieurs, laboratoria, verzekeraars, etc.).
  • Je bent een contactpersoon voor gerelateerde vragen over de te behandelen dossiers.
  • Je reageert op verzoeken om informatie van de aanvragers.
  • Je scant en klasseert de aanvragen, de documenten van de dossiers en de dossiers zelf.
  • Administratie en boekhouding / Secretariaat, kantoorwerk en administratie van het personeel

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
Personne de contact
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=CNG20127&utm_source=vdab&utm_medium=jobpost&utm_content=nl&utm_campaign=CNG20127
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.