Aller au contenu principal

Verantwoordelijke Technieken-Methodes Gas en Kwaliteitscontrole (m/v)

Réf 1224103

Actualisé le 04 août 2020 par BRUSSELS NETWORK OPERATIONS

Retour à la liste

De onderneming Sibelga, die actief is in de energiesector, is voor haar zetel in Brussel op zoek naar een Verantwoordelijke Technieken-Methodes Gas en Kwaliteitscontrole (Gas/Elektriciteit/Openbare verlichting)
Sibelga is de netbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel. Elke dag zetten onze 1 000 medewerkers zich in om 500 000 Brusselse gezinnen en ondernemingen van energie te voorzien. Op de werven of vanuit onze hoofdzetel in het hart van de hoofdstad, werken onze teams mee om het gebruik van energie vandaag en morgen eenvoudiger te maken.

De taak van de dienst Technologieën, Methodes en Opleidingen bestaat erin op zoek te gaan naar het juiste materieel en gereedschap en om de juiste technieken vast te leggen die ingezet moeten worden voor het beheer van de elektriciteits- en gasdistributienetten. De dienst stelt de technische specificaties op van het materieel dat op de netten wordt ingezet. Verder werkt hij de werkmethodes uit en past ze aan, en leidt  de technische medewerkers op over hoe ze al het technisch materieel in alle veiligheid gebruiken.


Wat de gasdistributie betreft, werk je mee aan en superviseer je de volgende activiteiten:  De opstelling van de technische specificaties die nodig zijn voor de aankoop van materieel en de voorbereiding van de gunning van overheidsopdrachten om zo voordelig mogelijk in te kopen, rekening houdend met de waarden inzake veiligheid van personen en goederen, de verhouding prestaties/kwaliteit en de milieuaspecten.  In het kader daarvan heb je contacten met de leveranciers, de interne klanten en de terreinmedewerkers; Analyse en ontwerp van de werkmethodes en de technische documenten die nodig zijn voor het beheer van het gasnet. Integratie van de analyse van de bijbehorende risico¿s, het zoeken naar een technisch-economisch optimum en de harmonisering van de methodes op federaal niveau; Er in het kader van werken uitgevoerd door ons personeel of door aannemers, voor zorgen dat het betrokken personeel correct wordt geïnformeerd; De laatste technologische vernieuwingen binnen de onderneming bijhouden door deel te nemen aan technische werkgroepen op nationaal niveau; Bestuderen en opvolgen van de normen en de wetgeving die een impact hebben op de technische methodes en specificaties;  Zorgen voor interne expertise op het vlak van technische support van de operationele technische diensten voor gas; Uitwisselingen met de technologen van andere distributienetbeheerders of andere bedrijven om onze kennis, processen en methoden te verbeteren; Als verantwoordelijke van de cel, beheer je ook de volgende activiteiten: De kwaliteitscontrole van het materieel met de verantwoordelijke voor het inkomende materieel bij Sibelga; Het uitwerken en naleven van de governanceprincipes inzake de kwaliteitscontrole in het algemeen.
  • Transport en logistiek / Ondersteuning van de productie

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
BRUSSELS NETWORK OPERATIONS
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1794769-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.