Aller au contenu principal

Projectcoördinator (M/V/X) voor de Zuidfoor en commerciële animatie (m/v)

Réf 1224174

Actualisé le 04 août 2020 par VILLE DE BRUXELLES

Retour à la liste

Met zo¿n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Eén van de voornaamste missies van het departement Economische Zaken is de ontwikkeling en de controle van de handel op het grondgebied van de Stad Brussel. Hiervoor levert de dienst vergunningen af en ondersteunt ze handelsverenigingen. Het departement is eveneens verantwoordelijk voor het gemeentelijk parkeerplan en de controle van de parkeermeters.

De Dienst Handelsanimatie regelt het commerciële gebruik van het openbare domein. De dienst organiseert beurzen en kermissen, waaronder de Zuidfoor waarvoor aanpassingen gepland worden om een voortzetting van de activiteiten te garanderen tijdens de metrowerf.
Er worden nieuwe projecten ontwikkeld zoals de bouw van nieuwe `fritkoten¿, stadsaperitieven op uiteenlopende locaties, foodbikes of de installatie van een permanent reuzenrad.
De dienst omkadert en subsidieert bovendien commerciële activiteiten die door handelaarsverenigingen georganiseerd worden (jaarmarkten, rommelmarkten, verlichtingsparcours ¿).
Tenslotte levert de administratie ook de nodige vergunningen af en ontvangt ze standgeld voor commerciële staanplaatsen en reglementeert ze het commercieel gebruik van het openbaar domein (leurders, beurzen en jaarmarkten).


Je zal deel uitmaken van een team van tien personen, onder de supervisie van het adjunct-diensthoofd handel-animatie. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor de projecten rond de organisatie van de Zuidfoor en andere commerciële animatie (jaarmarkten, `fritkoten¿, foodtrucks ¿, kwaliteit en resultaat verlies je daarbij niet uit het oog. Je coördineert het geheel van middelen (mensen, materiaal, financieel) met het doel de objectieven te behalen die met je leidinggevende vastgelegd werden. Je werkt nauw samen met de verschillende diensten van de Stad Brussel en het schepenkabinet. Je hebt regelmatig contact met de handelsverenigingen, foorkramers en organisatoren van evenementen. VOORNAAMSTE TAKEN ¿ Je start projecten op rond commerciële animatie en stuurt ze. Je voert een behoeften- en haalbaarheidsanalyse uit (financiële, menselijke en technische middelen) ¿ Je beheert de operationele voorbereidingen en het verloop van elke jaaruitgave van jaarmarkten en potentiële andere projecten: taakverdeling, planning en opvolging van de objectieven, administratief dossierbeheer ¿ Je voert de nodige technische aanpassingen door, volgt ze op en evalueert ze, in het bijzonder voor de Zuidfoor ten gevolge van de werf voor metrostation Toots Thielemans (bewegwijzering, elektriciteitsvoorziening ¿ ) ¿ Je verzekert de relaties met de MIVB en andere betrokkenen bij de metrowerf in het kader van het begeleidingspact ¿ Je coördineert de interventies van de technische en veiligheidsdiensten van de Stad en het Gewest tijdens de Zuidfoor ¿ Je verzamelt en analyseert gegevens rond bezoekersaantallen van de Zuidfoor om de impact van de werf te evalueren ¿ Je onderhandelt met de foorkramers rond de aanpassingen van de standplaatsen en indien nodig de deadlines, opschortingen en aanpassingen van het standgeld ¿ Je werkt communicatiecampagnes uit voor het publiek, ontwerpt communicatiedragers en schrijft aanbestedingen uit ¿ Je leidt projectvergaderingen en eventueel teamvergaderin...
  • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van projecten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
VILLE DE BRUXELLES
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1807525-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.