Aller au contenu principal

Senior District Manager (m/v)

Réf 1227252

Actualisé le 06 août 2020 par S.T.I.B.

Retour à la liste

Je werkt binnen de Business Unit Bus en rapporteert aan de Director Movement. De hoofdtaak van de Business Unit bestaat erin het goed beheer van de busdiensten op het net van de MIVB te waarborgen. Als Senior Manager District zal je verantwoordelijk zijn voor een welbepaald District. Je zult alle beslissingen nemen die nodig zijn om zijn goede werking te garanderen op het vlak van zijn entiteiten, van zijn lijnen, van de coördinatie met het onderhoud en de regulatie, en dit met een constant oog op efficiëntie, rekening houdend met de omgeving, zowel intern als extern, en met het budgettair aspect. Meer in detail: 1/ Verantwoordelijkheid van het district ¿ Richting geven aan en instaan voor de financiële verantwoordelijkheid van het District op basis van KPI's, de normsystemen (ISO, CEN) en de verbeteringsvoorstellen van de entiteit ¿Maintenance Engineering¿. Vaststellen, analyseren en de corrigerende maatregelen treffen, voortdurend met het oog op kwaliteit en productiviteit. 2/ De Human Resources beheren ¿ Specifiek de Entity Managers coördineren en omkaderen, toezien op het behoud van een serene werksfeer (sociaal klimaat en welzijn op het werk), rechtstreekse medewerkers coachen, begeleiden, de streefdoelen voor hen vastleggen en opvolgen in hun opdrachten van opvolging van de chauffeurs en in het beheer van het personeelsbestand. Verder ook meewerken aan de selectie van het leidinggevend personeel in de stelplaatsen. 3/ Organisatie / Coördinatie ¿ De exploitatieopdrachten met die van het onderhoud coördineren met het oog op optimalisering, in samenwerking met de Onderhoudschefs en de Director Technical. ¿ Op basis van overtuigende elementen (intern en extern) onderhandelen over alle activiteiten die eigen zijn aan het District, met bijzondere aandacht voor het vervoeraanbod (rotatietijd, frequentie, capaciteit, personeelsbestand). ¿ Alle activiteiten binnen het District coördineren met de Directie van de Business Unit en het Operationeel Beheer om een optimaa...
  • Transport en logistiek / Aankoop en logistiek

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
S.T.I.B.
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1808566-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.