Aller au contenu principal

System Engineer (m/v)

Réf 1236865

Actualisé le 14 août 2020 par S.T.I.B.

Retour à la liste

Je werkt in de Speciale Studiedienst (SSD) en rapporteert aan de verantwoordelijke van de Pool Projecten. De hoofdopdracht van de SSD bestaat erin de grote infrastructuurprojecten met betrekking tot het openbaar vervoer in Brussel tot een goed einde te brengen. Van zodra je de functie opneemt, werk je mee aan het Programma Noord-Albert, dat tot doel heeft de premetro om te vormen tot metro op het bestaande stuk tussen het Noordstation en het station Albert. Jouw opdracht: ¿ Tijdens de studiefase analyseer je de operationele en technische vereisten van de verschillende belanghebbende partijen en laat je deze valideren; je bepaalt welke interne reglementaire referentiekaders bij de MIVB van toepassing zijn op het project; je laat de technische referentiekaders voor de omvorming van de bestaande systemen valideren. ¿ Je beheert de migratie door de functies te bepalen die in elke stap van de migratie van toepassing zijn ¿ Op basis van het migratieplan: stel je de omschrijving, de bepaling van de opeenvolgende configuraties van de systemen voor en formaliseer je deze. Daarbij hou je rekening met de technische beperkingen, de exploitatiebeperkingen en de vereisten inzake bedrijfszekerheid; je ziet toe op de samenhang van de technische oplossingen die in elke fase geïmplementeerd worden ¿ Je identificeert de systeemrisico's in elke fase van de transformatie en stelt maatregelen voor om de risico's te verminderen. ¿ Tijdens de uitvoeringsfase superviseer je de veranderingsaanvragen van de polen, in het bijzonder door mee te werken aan de evaluatie van de haalbaarheid, impact en aanvaardbaarheid ervan; je werkt de systeemspecificaties bij en neemt er de nieuwe systeemvereisten of -beperkingen in op; je vormt het migratieplan om wanneer men op eventuele verrassingen stuit binnen het project en je werkt mee aan de risicoanalyse voor het systeemgedeelte. Vóór elke indienststelling, werk je mee aan de systeemintegratie en -testen. Na de indienststelling draag je het systeem o...
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
S.T.I.B.
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1810688-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.