Aller au contenu principal

Technische integrator (M/V) (m/v)

Réf 1236879

Actualisé le 11 août 2020 par S.T.I.B.

Retour à la liste

Je werkt in de Speciale Studiedienst en werkt in het bijzonder mee aan het Programma Noord-Albert.Dit programma heeft als doel om de as tussen het Noordstation en het station Albert om te vormen van premetro tot metro. Jouw opdracht bestaat erin om de technische integratie in een of meerdere polen van het programma te verzekeren voor de volgende technieken: burgerlijke bouwkunde, afwerking, klassieke speciale technieken in de infrastructuur (laagspanning en zeer lage spanning - camera's, telefonie, ... - elektromechanica - liften, roltrappen, ... - HVAC) en speciale spoortechnieken (sporen, veiligheidssignalisatie, 900 V). Je staat de projectleider bij in technisch opzicht en past de processen toe die gedefinieerd werden door de system engineering. Jouw aanpak omvat dus de volgende elementen: ¿ De behoeften verzamelen van de belanghebbende partijen die verantwoordelijk zijn voor het businessgedeelte (investering) en technisch gedeelte (onderhoud) ¿ Een globale systeemvisie ontwikkelen tijdens de ontwikkeling van het systeem ¿ De oplossingen die werden voorgesteld in functie van de behoeften evalueren ¿ Erop toezien dat de ontwikkeling van de oplossingen in overeenstemming is met de uitgedrukte behoeften ¿ Garanderen dat het door de onderneming bepaalde proces voor het beheer van veranderingen toegepast wordt ¿ De interactie beheren tussen de verschillende activiteiten die nodig zijn voor het goede verloop van het project, in het bijzonder wat de limieten van alle activiteiten betreft
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
S.T.I.B.
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1810690-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.