Aller au contenu principal

Expert in Asset Management (m/v)

Réf 1247305

Actualisé le 14 août 2020 par ELIA ASSET

Retour à la liste

Als Expert Asset Management in het Centre of Excellence verruim je je expertise op het gebied van methodes en processen inzake asset management voor de installaties die deel uitmaken van de infrastructuur van het transmissienet. Voornaamste verantwoordelijkheden van de functie:  Een hoogwaardig kenniscentrum over asset management helpen opzetten binnen Elia in lijn met de beleidslijnen van Elia groep en op basis van interne en externe ervaring. De processen en methodes inzake asset management bij Elia actief verbeteren, d.w.z.: asset risk management, kosten- en performantiebeheer van de assets, beheer van het onderhouds- en vervangingsbeleid, enz. Een systeemvisie van het elektriciteitsnet ontwikkelen om de noden van de verschillende technische vakgebieden te consolideren en de impact van de beslissingen op het vlak van vervanging en onderhoud te optimaliseren, bijvoorbeeld door de samenstelling van de CAPEX-portfolio van vervangingsprojecten te coördineren of door de gedetailleerde scoping van de projecten te vergemakkelijken. De asset managers helpen bij het opstellen van nieuwe beleidslijnen inzake onderhoud en vervanging van assets op basis van een risicogebaseerde aanpak en door te waken over de optimalisering van de kosten. Erover waken dat de goede praktijken worden nageleefd tijdens de uitvoering van methodes zoals de FMECA-analyses, de uitwerking van voorwaardelijk onderhoud, de uitvoering van business cases met het oog op de optimalisering van de levenscycluskosten van assets, enz. De asset managers actief ondersteunen bij de toepassing van de specifieke processen en methodologieën door de principes van feedback en continue verbetering toe te passen. In het domein van asset management de rol vervullen van een business expert die bepaalde specifieke opleidingen instelt en geeft. Deelnemen aan projecten of projecten beheren betreffende de ontwikkeling van IT-tools, gegevensbeheer of documenten om het beheer van de assets te verbetere...
  • Studies, onderzoek en ontwikkeling / Wetenschappelijk en toegepast onderzoek

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
ELIA ASSET
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1812348-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.