Aller au contenu principal

Financieel Directeur·trice (m/v)

Réf 1265977

Actualisé le 08 septembre 2020 par INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

Retour à la liste
Opdrachten van de functie
 • Als manager, hoofd van de onderafdeling Financiën, verzeker je de leiding ervan en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van de projecten.
 • Je ontwikkelt een meerjarenvisie. Je hebt een operationele en organisatorische verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in het lopende Werkprogramma. Je neemt deel aan de definitie van de toekomstige Werkprogramma¿s.
 • Je ontwikkelt de onderafdeling en bent verantwoordelijk voor de optimale werking ervan waarbij je een kwaliteitsvolle dienstverlening bevordert, in overeenstemming met de behoeften van het management, de klantenafdelingen en de externe partners, met naleving van de strategie Financiën.
 • Je draagt bij tot de goede werking en het imago van Leefmilieu Brussel, in het bijzonder door de verspreiding van informatie in verband met de technische expertise van de onderafdeling. Je vervangt en vertegenwoordigt je hiërarchische overste in functie van de afgesproken delegaties. Je neemt deel aan coördinatievergaderingen. Je draagt ook bij tot de goede transversale werking van Leefmilieu Brussel.
 • Managementactiviteiten die verband houden met de functie :
 • Je verzekert het directe en indirecte management van de medewerkers van de onderafdeling die tot de twee taalrollen behoren.
 • Management van de activiteiten: je legt de doelstellingen vast, plant de projecten en hun prioriteit in functie van het budget. Je stelt functioneringsrapporten en resultatenbalansen op. Je doet de nodige aanpassingen.
 • Management van de personen: je zorgt voor de motivatie en ontwikkeling van je medewerkers en bevordert het teamwerk. Je voert de functionerings- en evaluatiegesprekken. Je zorgt voor de follow-up en ondersteuning van je teams bij het technisch beheer van hun dossiers.
Specifieke taken die verband houden met de functie :
 • Je bent samen met je teams verantwoordelijk voor het budgetbeheer: je beheert de inkomsten van Leefmilieu Brussel, verzekert de aanpassing van de budgetbeheer- en reportingtools, de meerjarige vermindering van de uitstaande vastlegging, de vermindering van de volatiliteit van de begrotingsramingen en de verhoging van de uitvoeringsgraad van de begroting. Je coördineert de begrotingscyclus. Je adviseert de Algemene Directie inzake de begrotingsarbitrages.
 • Je begeleidt de diensten bij het opstellen van hun overheidsopdrachten en subsidies en bent samen met je teams verantwoordelijk voor de boekhouding: je zorgt voor een voorlopige kalender voor de opstelling van de bestekken, beheert de vragen om advies aan de Inspecteur van Financiën, verbetert de periodieke boekhoudkundige afsluitingen en zorgt voor de jaarrekeningen en balansen.
 • Je voert de digitale strategie van Leefmilieu Brussel uit met de steun van de Business Analyst van jouw onderafdeling en zorgt voor de coherentie van de gebruikte informaticatools.
 • Je verbetert de processen met het oog op de administratieve vereenvoudiging.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van de tools voor programmering en financieel beheer.
 • Je neemt deel aan de opstelling en uitvoering van een performantiebeheer in overeenstemming met het management via doelstellingen.
 • Je neemt samen met de HRM- en beroepsdiensten deel aan de invoering van opleidingen van personen die betrokken zijn bij de cyclus van aankoop, verkoop, budget en controle en de personen die betrokken zijn bij het performantiebeheer en de analyse van de processen.
 • België
 • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van profitondernemingen

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
Personne de contact
Mevr. Zaneta Chwaszczewska
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/nl/vacature/50138/directeur-trice-financier-ere--h-f-x--ref-2020-ir7-/
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.