Aller au contenu principal

Projectleider Energie-efficiëntie/EPC-Facilitator (m/v)

Réf 1281131

Actualisé le 29 septembre 2020 par VEB

Retour à la liste

Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.

Het VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale overheidsdiensten,¿.), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.

Binnen het VEB leeft dan ook een ¿Go for it¿-sfeer waar een vijftigtal collega¿s zich met hart en ziel inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Het VEB beschouwt energieprestatiecontracten als een belangrijke sleutel in het verduurzamen van publiek patrimonium en neemt dan ook het voortouw in de promotie en verdere ontwikkeling van het model. Om deze groei verder kwalitatief te bestendigen, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x): Projectleider Energie-Efficiëntie/EPC-facilitator.


Je verzorgt het programmamanagement van energie¿efficiëntieprojecten bij onze klanten en coördineert de bijhorende processen. Je evalueert voorstellen en ondersteunt de accountmanagers bij de onderhandelingsprocessen en aanbestedingsprocedures. Je krijgt de verantwoordelijkheid over één of meerdere energieprojecten  toegewezen en streeft naar een continue optimalisatie van deze diensten. Je stuurt de projecten en medewerkers functioneel aan, werkt zelf onderdelen uit en besteedt projecten uit aan externe partijen, waarbij je het goede verloop van deze projecten blijft opvolgen. Je focust op Energieprestatiecontracten: Je slaagt erin om de wensen van de klant te vertalen in een prestatiegerichte aanpak. je fungeert als facilitator voor het afsluiten en de kwaliteitsbewaking van contracten tussen de eindklant en de marktpartij die de implementatie van het energie-efficiëntieproject opneemt. Je ondersteunt de accountmanagers met technisch advies; bv. door gevorderde technische inschattingen en analyses te maken. Je kan rekenen op administratieve ondersteuning voor complexe projecten, of voor delen van je projectmanagement die een uitzonderlijk hoge administratieve werklast veroorzaken. Je rapporteert aan de Manager Energie-Efficiëntie.
  • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van projecten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
VEB
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1820185-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.