Aller au contenu principal

Communicatieverantwoordelijke (m/v)

Réf 1290061

Actualisé le 09 octobre 2020 par VILLE DE BRUXELLES

Retour à la liste

Met zo¿n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als en van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Organisatie staat in voor de public relations en de externe communicatie van de Stad. Het is ook belast met het toezicht dat de Stad uitoefent op verschillende publieke organen, met de goede werking van College en Gemeenteraad en staat in voor de GAS-boetes.

De Dienst Communicatie verzorgt imagocampagnes om de Stad te promoten in het kader van de strategische context van citymarketing.


Je werkt communicatiestrategieën en -campagnes uit, past je boodschap aan in functie van het doelpubliek en kiest de meest adequate kanalen om een uniform beeld te verkondigen van de Stad Brussel. Je staat garant voor een positief beeld van de Stad en van de informatie naar de burgers rond projecten en realisaties van de Stad. Er wordt ook van je verwacht dat je verschillende departementen/kabinetten adviseert rond hun communicatiecampagnes. Je zal deel uitmaken van een dynamisch en creatief team van 10 personen (bestaande uit communicatieverantwoordelijken, grafisch vormgevers, een artdirector, communitymanager, taaladviseur en een administratief medewerker) onder leiding van de directeur externe relaties. Taken Je voert het strategische communicatieplan uit en past de huisstijl toe met het oog op de harmonisering van de communicatie bij de Stad langs de verschillende kanalen Je stelt projecten voor/initieert projecten om het imago van de stad Brussel te verbeteren Je creëert/begeleidt communicatiecampagnes, verzamelt informatie, analyseert behoeften, bepaalt de strategie, stelt de inhoud op, je werkt samen met de artdirector en herleest definitieve projecten vooraleer ze gepubliceerd worden Je coördineert en verstuurt informatie via de uiteenlopende kanalen om de communicatie van de Stad Brussel te harmoniseren. Je beheert de productie (intern of via externe partners) en de verspreiding van de communicatiedragers (aankoop ruimte in de sociale media ¿ ) Je creëert presentaties, houdt webpagina¿s NL en FR up-to-date, je verzint slogans en maakt pv¿s op van vergaderingen Je organiseert uiteenlopende evenementen (colloquium rond communicatie ¿ ) Je werkt nauw samen met verschillende stadsdiensten, de persverantwoordelijken van de burgemeester en de schepenen en de paracommunale vzw¿s
  • Uitgeverij en drukkerij / Uitgeverij

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
VILLE DE BRUXELLES
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822611-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.