Aller au contenu principal

Een straathoekwerk.st.er /x) (m/v)

Réf 1294395

Actualisé le 15 octobre 2020 par COMMUNE D'IXELLES

Retour à la liste
De dienst voor straathoekwerkers:bevordert de sociale samenhang door het scheppen en versterken van sociale banden;neemt deel aan het beheer van stadswijken door probleemgebieden te identificeren die van belang zijn voor de burger en zijn leefomgeving, door er een visie over bekend te maken en door, in voorkomend geval, acties voor te stellen of te stimuleren;bevordert de opvoeding tot burgerschap door het vergemakkelijken van de communicatie en het respect tussen diverse groepen en door het afbouwen van het gevoel gediscrimineerd te zijn bij een deel van het publiek;zorgt voor een aanwezigheid op straat door het bieden van ondersteuning, begeleiding en luisterbereidheid aan een publiek dat alle vertrouwen in sociale banden en instellingen heeft verloren. Jouw takenVerwezenlijken van sociaal en educatief nabijheidswerk met personen die aanwezig zijn in de openbare ruimteJe verwezenlijkt ontmoetingen in en voor de wijk (min. 60%);Je luistert naar de persoonlijke vragen van het publiek;Je informeert het publiek over de zaken waarmee ze bezig zijn (schoolplicht, recht, gezondheid, tewerkstelling, etc.);Je brengt het publiek in contact met de bestaande hulpmiddelen;Je verwijst het publiek bij hun diverse verdere vragen door en begeleidt hem;Je werkt collectieve preventieve acties en projecten uit en voert hen uit, in overleg met de bevoegde institutionele diensten, op basis van een analyse van het werkveld;Je stelt een netwerk van partners samen en versterkt het; Je neemt deel aan werkplatforms uit het werkgebied;Je analyseert de vaststellingen om vragen te stellen en aanbevelingen te richten aan de betrokken overheden.Optreden als doorgeverJe zorgt voor het doorgeven en opvolgen van de op het werkveld ingewonnen informatie, onder meer naar de betrokken diensten van Elsene Preventie en naar de partners. Werken in een teamJe werkt volop mee aan de projecten van het team;Je voert eigen initiatieven en acties op transversale wijze uit, rekening houdend met de jaarplanning van de acties van het team;Je zorgt voor het goede verloop van de opgestarte projecten;Je zorgt voor de transversale overdracht aan alle leden van het team van de verworven kennis (contacten, PV's, rapporten, teksten, gegevens, diverse informatie);Je verspreidt informatie die essentieel is voor het goede verloop van het werk van het team;Je vervangt collega's indien nodig, je neemt deel aan de diverse activiteiten, je aanvaardt nieuwe opdrachten en zodoende verruim je je polyvalentie
  • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten / Opvoedingsactiviteiten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
Personne de contact
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://www.jobat.be/nl/jobs/jobdetail/job_1899022?action=apply&utm_source=actiris&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.