Aller au contenu principal

HR Partner (HQ HR Referent) (v/m/x) (m/v)

Réf 1294571

Actualisé le 15 octobre 2020 par MÉDECINS SANS FRONTIÈRES - ARTSEN ZONDER GRENZEN - ARZTE OHNE GRENSEN

Retour à la liste
CONTEXT Het Brussels Hoofdkwartier coördineert alle activiteiten van het Brussels Operations Centre in de hele wereld. Het bestaat uit verschillende ondersteunende afdelingen (communicatie, human resources, logistiek, bevoorrading, medisch, financieel, analyse) die helpen om de operaties zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen. De HR-partner van de Brusselse hoofdzetel rapporteert aan de HR Operationele Unit Coördinator. Hij/zij is verantwoordelijk voor de definitie van "soft HR"-vraagstukken voor het personeel van de hoofdzetel en de implementatie van oplossingen en processen die in overeenstemming zijn met het HR-beleid. Hij/zij is het referentiepunt voor de medewerkers van het hoofdkantoor voor alle vragen met betrekking tot HR-management vanuit organisatorisch en individueel oogpunt. Hij/zij staat garant voor het behoud van de synergie tussen de verschillende actoren van de HR-afdeling: Hubs People Development, People Deployment, Operational HR en HR IT/IS. HOOFDTAKEN Afhankelijk van het onderwerp ontwikkel je zelfstandig, of draag je bij aan de ontwikkeling van HR-strategieën en HR-beleid voor het hoofdkantoor
 • U identificeert huidige en toekomstige HR-uitdagingen voor het hoofdkantoor en ontwikkelt (mede)-ontwikkelt een HR-strategie voor het hoofdkantoor.
 • U ontwikkelt en/of coördineert de definitie, de opvolging en de uitvoering van het beleid voor de hoofdzetelpopulatie met andere HR-stakeholders.
 • U ontwikkelt een HR-dashboard voor het hoofdkantoor en doet aanbevelingen.
U zorgt voor HR-management en HR-ontwikkeling in een dynamische omgeving
 • U identificeert de globale uitdagingen in termen van "soft" HR op HQ-niveau en stelt oplossingen en processen voor door een proactieve houding en creativiteit uit te drukken.
 • In samenwerking met het People Development team draagt U bij aan de analyse van individuele en organisatorische leer- en ontwikkelingsbehoeften.
 • U gebruikt uw coaching vaardigheden om managers te adviseren over best practices op het gebied van performance - en talentmanagement, team- en conflictmanagement, etc.
 • Indien nodig ondersteunt U managers en medewerkers bij het omgaan met individuele situaties.
 • U coördineert met uw collega's Contracts & Payroll Officers de mogelijke administratieve gevolgen van de genomen maatregelen.
U biedt ondersteuning bij de organisatie-evolutie
 • U houdt toezicht op organisatorische veranderingen en de definitie van functiebeschrijvingen om de consistentie in de hoofdkwartierstructuur te waarborgen.
 • U voert de functieclassificatie uit met behulp van de Hay-methode in samenwerking met het Compensation & Benefits-team.
Je treedt op als een acteur van Welzijn
 • U houdt het welzijn van uw collega's op het hoofdkantoor voortdurend in de gaten en stelt samen met de Staff Health Unit voor het personeel vast waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • U onderhoudt een constructieve relatie en regelmatige uitwisselingsmomenten met de verschillende "Welzijn"-spelers.
U draagt bij aan het beheer van de sociale relaties
 • U ondersteunt de HR-directeur in de relatie met de sociale partners (ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk).
 • België
 • Beheer van ondernemingen en diensten / Beheer van diensten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES - ARTSEN ZONDER GRENZEN - ARZTE OHNE GRENSEN
Personne de contact
Mevr. Gautier
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
recruit-hq-hr@brussels.msf.org
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.