Aller au contenu principal

Service IT Manager (m/v/x) (m/v)

Réf 1295586

Actualisé le 16 octobre 2020 par SPF BOSA

Retour à la liste
Momenteel werft het DG Digitale Transformatie , onderdeel van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, 2 nieuwe medewerkers aan.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning staat de regering bij en ondersteunt de andere federale overheidsdiensten in verschillende domeinen: ICT, rekrutering, vorming, personeelsadministratie en verloning, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De organisatie wordt via directoraten-generaal en een interne ondersteunende dienst zo ingericht dat deze opdrachten op een consistente en gecoördineerde wijze kunnen worden uitgeoefend.

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie ondersteunt de regering en de federale organisaties bij hun digitalisering. Het DG is een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Het DG verleent advies en werkt projecten uit in verband met nieuwe technologieën, met bijzondere aandacht voor burger en bedrijf. Het DG Digitale Transformatie neemt het dienstenpakket vroeger aangeboden door Fedict over. Wil je bijdragen aan de Digitale Transformatie van onze maatschappij en bezit je kennis van IT- en Service Management?

Solliciteer als Service Manager bij het team Digitale Transformatie van de federale overheid en geef vorm aan de digitale wereld van morgen! De FOD BOSA DG Digitale Transformatie levert oplossingen voor federale, regionale en lokale partners. Je komt in een snel veranderende omgeving terecht waar jouw inspanning een significante meerwaarde kan betekent voor de maatschappij.

De Service Manager is een sleutelrol die de brug maakt tussen diensten, klanten en collega¿s:

¿ Je ontwikkelt en onderhoudt de catalogi waarin we ons digitaal dienstenaanbod toelichten aan potentiële partners.
¿ Je helpt andere overheidsdiensten aan boord van de digitale trein.
¿ Je organiseert vergaderingen met interne en externe partners om de kwaliteit en de evolutie van de dienst te bespreken en nieuwe of gewijzigde behoeften te identificeren.
¿ Je bundelt de nieuwe behoeften en geeft deze door aan de analyse-, architectuur- en ontwikkelteams.
¿ Je bewaakt de kwaliteit van de diensten en oplossingen en je draagt er aan bij door specifieke verbeteringsacties voor te stellen en te implementeren.
¿ Als er iets mis gaat coördineer je het herstel van de dienst.
¿ Je zorgt ervoor dat de aanvragen binnen de afgesproken termijnen worden behandeld (aanvragen, incidenten, change requests).
¿ Je zorgt dat ons support team steeds over correcte informatie beschikt
¿ Je ontwikkelt en onderhandelt de overeenkomsten betreffende het dienstenniveau ("service level agreement" SLA). Je zorgt ervoor dat de SLA-afspraken worden nageleefd.
¿ Je bent in staat om je in te leven , te redeneren, te argumenteren en te handelen van management- tot operationeel niveau.
¿ Je zorgt voor de financiële follow-up van de projecten die je beheert.
  • België
  • Informatica / Software

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
Personne de contact
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG20256&utm_source=vdab&utm_medium=jobpost&utm_content=nl&utm_campaign=ANG20256
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.