Aller au contenu principal

Medexel - Administratief beheerder (m/v)

Réf 1295988

Actualisé le 17 octobre 2020 par PARTENA-MUTUALITE LIBRE

Retour à la liste

MedExel is een dienst van de cvba Promut aan werkgevers en hun verzekeringsmaatschappijen:

Wij beheren de polissen voor gezondheidszorg die werkgevers voor hun personeel afsluiten.

  • De cvba Promut heeft 20 jaar ervaring in het beheer van medische fondsen van bedrijven. Onze grondige kennis van de sociale zekerheidssector en van medische facturen is de basis van ons succes.
  • Onze dienstverlening bestaat uit `Third Party Administration¿ (Beheer Derde Betaler), kortweg TPA: een volledige service voor het beheer van verzekeringen op het vlak van gezondheidszorg (hospitalisatie, ambulante zorg, ¿), ondersteund door het derdebetalerssysteem AssurCard.

Doelstelling van de functie Je bekijkt de aanvragen tot tegemoetkoming in het kader van een collectieve ziektekostenverzekering. Je gaat na of aan de algemene voorwaarden van die verzekering is voldaan en als dat het geval is, ga je over tot terugbetaling. Jouw functie Je neemt contact op met de begunstigde cliënten of derden via uiteenlopende communicatiekanalen (e-mail, telefoon, post,...) om meer inlichtingen te geven, vragen te beantwoorden en ontbrekende informatie te verzamelen zodat je de aanvragen met betrekking tot de verschillende verzekeringsplannen kunt vervolledigen. Je controleert de aanvragen tot tegemoetkoming en codeert de codes van die tegemoetkomingen om het bedrag van de terugbetalingen te bepalen naargelang van de verschillende verzekeringsovereenkomsten. Je updatet en raadpleegt de specifieke gegevens van de cliënten of van de premiebetalingen in hun dossier. Je voert de tarifering van de producten en diensten uit. Doordat je nauwkeurig werkt en productief bent, zorg je voor een adequate follow-up van de dossiers en draag je bij tot de tevredenheid van de cliënten.
  • Administratie en boekhouding / Secretariaat, kantoorwerk en administratie van het personeel

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
PARTENA-MUTUALITE LIBRE
Personne de contact
Mr Belgium Stepstone
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1824144-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.