Aller au contenu principal

Vervanging Verantwoordelijke buitenschoolse opvang (m/v)

Réf 1298663

Actualisé le 21 octobre 2020 par DE BUITELING

Retour à la liste
vervangingsovereenkomst / van april tot november 2021 / kaderfunctie / voltijds (38u/week) -
bij voorkeur GECO
De vzw biedt kwalitatieve opvang aan alle kinderen van ouders die werken, op zoek zijn naar werk of omwille van pedagogische of sociale redenen opvang zoeken. Taken:
- uitbouwen van een pedagogische visie
- opvolgen kindbegeleiders en hulpbegeleiders (DSP-ers)
- verantwoordelijkheid voor planning en personeelsinzet
- opvolgen en evalueren activiteiten
- praktische organisatie van de opvang: vakantiewerking, snipperdagen
- infrastructuurbeheer en materiaalbeheer
- aanbieden van ondersteuning bij pedagogische vragen betreffende aanpak van kinderen
- staf: toezien op arbeidsreglement, vergaderingen Profiel: opvolgen en evalueren van de activiteiten · volgen van en meewerken aan de uitvoering van de activiteiten · samen met de (hulp)begeleiders de grote activiteiten evalueren (speelweken, grotere activiteiten, etc) · begeleiders methodes aanreiken om de eigen activiteiten zelfstandig te evalueren · de globale activiteiten binnen de deelwerking evalueren en hier concrete werkpunten aan koppelen voor het team / de begeleider · feedback geven over de activiteiten en aanpak van de individuele medewerkers om zo mee een bijdrage te leveren aan het leren op de werkvloer van de (hulp)begeleiders. opvolgen van de begeleiders en hulpbegeleiders · coachend begeleiden en dagelijkse opvolging van het werk van de begeleiders, hulpbegeleiders en stagiairs · trajectbegeleiding aan de hand van het functieprofiel voor begeleiders - voeren van functioneringsgesprekken · organiseren en, afhankelijk van het onderwerp, trekken van werkgroepen (intern en extern) samenwerkingsverbanden creëren en onderhouden met buurtorganisaties/brede school · ontwikkelen van initiatieven en nieuwe en/of korte samenwerkingen aanspreekpunt voor ouders · ondersteuning van ouders met opvoedingsvragen · promotie activiteiten · je bent voor ouders het gezicht van de organisatie en hun eerste aanspreekpunt · opvolgen van 'moeilijke' betalers

Profil


DIT IS EEN BRUSSELSE GECO VACATURE. OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DEZE VACATURE MOET DE KANDIDAAT VOLDOEN AAN STRIKTE VOORWAARDEN. DEZE VOORWAARDEN ZIJN:

  • In het bezit zijn van het juiste diploma behaald in België of erkend zijn in België.
  • Ben je jonger dan 40 jaar dan moet je de dag voor indiensttreding minsten 6 maand ingeschreven geweest zijn als niet werkende werkzoekende bij VDAB of Actiris
  • Ben je ouder dan 40 jaar dan moet je de dag voor indiensttreding minstens 1 dag uitkeringsgerechtigde werkzoekende zijn ingeschreven bij VDAB of Actiris
Wil je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden van deze vacature dan kunt u contact opnemen met VDAB consulent Pascale Bladt pascale.bladt@vdab.be

Connaissances linguistiques

Nederlands : Goed
  • België
  • Gezondheid / Paramedisch- Hulp bij verzorging en kinderverzorging

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
DE BUITELING
Personne de contact
Mevr. Esther Vanden Bremt
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
pascale.bladt@vdab.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.