Aller au contenu principal

Buurtwerker in Ninove (m/v)

Réf 1364606

Actualisé le 02 février 2021 par RISO OOST-VLAANDEREN

Retour à la liste
Jouw opdrachten
Terreinverkenning: bewonersbevraging en gebiedsanalyse Je gaat op onderzoek in de buurt om een goed beeld te krijgen van je werkingsgebied. Je hebt daarbij oog voor de manier waar individuele, sociale en ruimtelijke elementen zich onderling tot elkaar verhouden. Naast het verzamelen van objectieve gegevens, ga je op zoek naar terreinkennis die lokaal aanwezig is bij professionals en bij bewoners zelf. Het resultaat van je onderzoek is een grondige kennis van de wijk van waaruit de probleemstelling en werkdoelen in een helder plan van aanpak worden vertaald. Projectmatig aan de slag met noden en behoeften van buurtbewoners Op basis van de gelaagde gebiedsanalyse, ga je met bewoners op zoek naar passende antwoorden voor specifieke noden die leven in de buurt. Je zet samen met bewoners initiatieven en projecten op die focussen op een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod in de wijk voor onder meer degelijke huisvesting, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, arbeidsplaatsen of onderwijskansen.
Versterken van het sociaal weefsel in de buurt Je neemt samen met buurtbewoners, vrijwilligers en partnerorganisaties initiatieven om het samenleven in de buurt te bevorderen. Je creëert ruimte en kansen voor ontmoeting en dialoog en stimuleert netwerken en solidariteit. Dit kan door het organiseren en faciliteren van laagdrempelige en verbindende ontmoetingsactiviteiten in de buurt. Zo tracht je samen met buurtbewoners van de wijk een betekenisvolle plaats te maken, waar bewoners zich thuis voelen. Aan de slag met de ruimte in de buurt Je gaat aan de slag met de beschikbare ruimte in de buurt. Je betrekt buurtbewoners bij de invulling van de ruimte en zet samen met hen in op het meer publiek maken ervan. Dit kan door de bestaande openbare ruimte te gaan herinrichten zodat ze beter voldoet aan de behoeften van diverse groepen bewoners. Of door nieuwe gedeelde plekken te creëren. Jouw rol is het organiseren en ondersteunen van bewoners, meedenken, meewerken en meebeslissen over de toekomst van het samenleven en wonen in de buurt. Verbindend samenwerken met het lokaal bestuur, professionele organisaties, lokale verenigingen en handelaars Om jouw werkdoelen te realiseren werk je dagelijks nauw en verbindend samen met talloze partners; zoals de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn, het CAW (Teledienst), het Sociaal huis van de stad Ninove, het jeugdopbouwwerk van vzw Lejo, de armoedevereniging, de stedelijke diensten (cultuur, vrijetijd, sport, sociale zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening, ¿), de bevoegde schepenen, de stadsmarinier, de sociale politie, lokale socio-culturele verenigingen, de lokale handelaars, enz. Ref/ servicepunt DAPB

Profil

 • ? Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • ? Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring;
 • ? Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • ? Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • ? Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • ? Kennis van en ervaring met trajectmatige begeleiding naar arbeid is een troef
 • ? Wonen in Ninove of de omgeving en/of kennis van de lokale context is een pluspunt;
 • ? Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist

 • NINOVE
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten / Opvoedingsactiviteiten

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
RISO OOST-VLAANDEREN
Personne de contact
Dhr. Wouter Hennion
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.