Aller au contenu principal

Directeur (m/v)

Réf 1371944

Actualisé le 15 février 2021 par OFFRE D'UNE AUTRE REGION

Retour à la liste
De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Aalbeke. De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio. Het bestuur wil een directeur (m/v) aanwerven voor buitengewoon basisonderwijs, basisaanbod, (kinderen met licht verstandelijke beperking, vroeger type 1 of kinderen met een leerstoornis, vroeger type 8) in de school De Sprong. Opdracht
 • De directeur is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van de school en realiseert het pedagogisch project samen met het team.
 • De directeur is bekwaam om de schoolvisie en het pedagogisch project uit te dragen en af te toetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context. Zij/hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgericht en vernieuwend onderwijs.
 • De directeur voert een personeelsbeleid dat erop gericht is de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van het personeel te bevorderen.
 • Zij/hij is medeverantwoordelijk voor een goed beheer van de toegekende middelen, de infrastructuur en de administratie.
 • De directeur organiseert mee de externe contacten met het CLB, het gewoon en buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap, het ondersteuningsnetwerk, de andere scholen, de buurt en andere actoren ... .
 • De directeur vertegenwoordigt de school t.a.v. de ouders, de lokale gemeenschap en (lokale) overheden.
 • De directeur werkt collegiaal samen met de andere directeurs van het schoolbestuur en de schoolgemeenschappen onder leiding van een coördinerend directeur.
 • De directeur participeert aan het beleidsvoorbereidend werk binnen de vzw Scola, volgens de eigen competenties en interesses (bv. Infrastructuur, pedagogie, inspraak, ICT¿. )
 • De concrete functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij de coördinerende directeur de heer Peter De Graeve via mail (codi@scolanet.be)

Profil

Gewenst profiel

 • De directeur handelt vanuit een christelijke inspiratie en beschikt over een brede waaier aan pedagogische en sociale vaardigheden.
 • De directeur beschikt over leiderschapskwaliteiten en kan een team motiveren en aansturen om het pedagogisch project te realiseren.
 • De directeur stelt zich loyaal op als teamspeler, beschikt over organisatorische en administratieve vaardigheden en heeft inzicht in de onderwijswetgeving of is bereid zich hierin bij te scholen.
 • De directeur bezit bij voorkeur ervaring in het buitengewoon onderwijs of vertoont de bereidheid en openheid om zich in te werken.
Algemene voorwaarden
 • De directeur voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur en beschikt over een bachelor- of masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • De kandidaat volgde eerder de Profsopleiding of is bereid deze te volgen.
 • De kandidaat is bereid tot deelname aan een assessment.

Connaissances linguistiques

Nederlands : Middelmatige
 • Kortrijk
 • Onderwijs en opleiding / Directie

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
OFFRE D'UNE AUTRE REGION
Personne de contact
Nicole Viaene
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
nicole.viaene@scolanet.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.