Aller au contenu principal

Hoofdbegeleider/Hoofdbegeleidster Anemoon (m/v)

Réf 1377544

Actualisé le 17 février 2021 par DVC DE TRIANGEL

Retour à la liste
Als hoofdbegeleid(st)er bent u verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in een woning van 9 volwassen cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Hun ondersteuningsnoden en -behoeften zijn individueel zeer verschillend. In de Anemoon is er een groepsgerichte werking waar individuele accenten worden gelegd. Naast het bieden van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid, de nodige structuur en een aangepaste dagbesteding, zijn het ondersteunen van het relatienetwerk en de kwaliteit van leven belangrijke accenten in de werking. U coördineert de dagelijkse werking op praktisch en inhoudelijk vlak. Daarnaast staat u samen met de collega¿s in voor de begeleiding en de verzorging van de cliënten. In deze functie werkt u mee als begeleid(st)er en bent u dus deel van het team.

Profil

Wij zoeken iemand die:

 • bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende,
 • daadkrachtig is en met visie leiding kan geven,
 • ervaring of interesse heeft in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking,
 • een sociaal/(ped)agogische opleiding genoten heeft,
 • in nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijkheid draagt voor de goede gang van zaken binnen deze groep en de dagdagelijkse werking coördineert,
 • de teamwerking i.f.v. het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening ondersteunt, richting kan geven aan een team,
 • medewerkers via werkbegeleiding ondersteunt: coachen, stimuleren, gesprekken voeren,¿,
 • het team ondersteunt bij de opmaak, de uitvoering, de opvolging en bijsturing van de doelstellingen binnen de werking,
 • de leefgroep gebonden administratieve processen coördineert,
 • toeziet op het zorgzaam omgaan met middelen en materiaal,
 • organisatorisch talent heeft, planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken,
 • enthousiast de rol opneemt van belangenbehartiger,
 • goed kan samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega¿s.

Connaissances linguistiques

Nederlands : Middelmatige
 • België
 • Onderwijs en opleiding / Schoolse begeleiding

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
DVC DE TRIANGEL
Personne de contact
Mevr. Ria De Keyser
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
info@dvcdetriangel.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.