Aller au contenu principal

Hoofdverpleegkundige SP Locomotorisch (m/v)

Réf 1379630

Actualisé le 22 février 2021 par REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN

Retour à la liste
 • Je bent verantwoordelijk voor de globale organisatie en de dagelijkse leiding van de dienst SP Locomotorisch, dit met bijzondere aandacht voor patiëntencontacten en contacten met familie.
 • Je geeft coachend leiding, zowel individueel als groepsgericht.
 • Je zorgt voor een evenwichtige spreiding van het personeel door een effectieve en efficiënte dienstroosterplanning en verlofregeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanwenden van de materiële middelen om patiëntenzorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
 • Je ziet er op toe dat medewerkers gebruiksgoederen en ruimtes doelmatig en economisch benutten en je verleent advies bij de aanschaf van nieuwe materialen.
 • Je volgt algemene en specifieke kwaliteitsindicatoren op in functie van het algemeen beleidsplan en de strategische en operationele doelstellingen. Je levert registraties ten behoeve van ministeries, het ziekenhuis, het departement, de afdeling tijdig, deskundig en correct af.
 • Je meldt incidenten die de patiënten- en medewerkersveiligheid in het gedrang brengen en volgt deze op.

Profil

 • Je hebt minimum een bachelor diploma in de verpleegkunde.
 • Indien je beschikt over een BaNaBa zorgmanagement of een BBT ouderenzorg is dit een pluspunt.
 • Jouw relevante, leidinggevende ervaring vormt een meerwaarde.
 • Je faciliteert en stimuleert het leerproces van collega¿s of medewerkers.
 • Je stuurt de individuele medewerker aan bij het uitvoeren van zijn taken.
 • Je houdt rekening met de invloeden en gevolgen van jouw eigen acties en beslissingen op de rest van de organisatie.
 • Je neemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen.

 • België
 • Gezondheid / Paramedisch - Verpleegkunde

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN
Personne de contact
Dienst HR
Mode de présentation

solliciteren via Web site

Website
https://sollicitaties.rztienen.be/vacaturebeschrijving/hoofdverpleegkundige-sp-locomotorisch-18-02-2021
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.