Aller au contenu principal

leermeester lichamelijke opvoeding (m/v)

Réf 1380065

Actualisé le 22 février 2021 par SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE

Retour à la liste
leerkracht lichamelijke opvoeding in buitengewoon basisonderwijs type 2

Profil

VE Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding 148 VE Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Educatieve bachelor in het lager onderwijs, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding 148 VE GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding 148 VE GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie 148 VE GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding - biologie 148 VE GLSO: afdeling lichamelijke opvoeding, studierichting lichamelijke opvoeding - biologie 148 VE GVSO - groep 1, lichamelijke opvoeding 148 VE Kleuteronderwijzer, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Onderwijzer, aangevuld met het diploma van leermeester lichamelijke opvoeding van de voortgezette lerarenopleiding lichamelijke opvoeding 148 VE Onderwijzer, aangevuld met het getuigschrift van bijzonder leermeester in de lichamelijke opvoeding aan de lagere scholen, uitgereikt door de bijzondere examencommissie bepaald bij KB van 05-05-1958, gewijzigd bij KB van 03-11-1960 148 VE Onderwijzer, niet uitgereikt na een cyclus van ten minste 2 jaar HOKT(VL), niet aangevuld met 12 maanden dienst in het onderwijs, tot op de 1e dag van de maand die volgt op de datum waarop aan de voorwaarden inzake de 12 maanden dienst voldaan is, aangevuld met het getuigschrift van bijzonder leermeester in de lich. opv. aan de lagere scholen, uitgereikt door de bijzondere examencommissie, bepaald bij het KB van 5-5-1958, gewijzigd bij het KB van 3-11-1960 147

Connaissances linguistiques

Nederlands : Middelmatige
  • AALST
  • Onderwijs en opleiding / Onderwijs

Comment postuler ?

Nom de l'employeur
SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE
Personne de contact
Mevr. Nathalie Lievens
Mode de présentation

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
directeur@bsbodehorizon.be
Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu et des éventuelles infractions à la législation en vigueur. Si vous avez une remarque sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à la communiquer à Actiris.