Aller au contenu principal

Waar gaat het over?

Het is een arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten tussen de begunstigde en het OCMW, dat de werkgever is.

Concreet kan het OCMW van jouw gemeente je een baan aanbieden om een eerste werkervaring op te doen en/of je recht geven op een werkloosheidsuitkering aan het einde van je arbeidsovereenkomst. Je krijgt een opleiding of begeleiding.

Voorwaarden?

Je mag geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering. Daarnaast moet je:

  • een integratietegemoetkoming of overeenkomstige maatschappelijke financiële bijstand krijgen
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister 

Welke jobs?

Je OCMW kan je twee types arbeidsovereenkomst aanbieden. Dit type hangt af van waar je zou werken:

  • artikel 60: in een rusthuis, een thuishulpdienst, een sociale winkel, een gemeente, een vzw, een openbaar ziekenhuis, een OCMW, een sociale-economiebedrijf, een privébedrijf,...
  • artikel 61: in een privébedrijf

De taken kunnen variëren van manueel tot administratief.

De arbeidsovereenkomsten artikel 60 en artikel 61 zijn contracten van bepaalde duur, voltijds of deeltijds.

Meer info?

Neem contact op met je maatschappelijk assistent (OCMW - Inschakelingsdienst) om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden. Als dat het geval is, zal je worden ingeschreven op een reservelijst voor aanwervingen onder artikel 60 en 61.