Aller au contenu principal

Door te klikken op het beroep van je keuze word je doorgeleid naar een infofiche van het Beroepenpunt. Je vindt er informatie over het beroep. Naast het beroep vind je de link naar de opleidingen van VDAB. Voor bepaalde sectoren vind je onderaan de lijst ook een link naar een algemene website. Hier kan je terecht voor meer informatie over de verschillende opleidingen binnen de sector van je keuze.

De beroepen in de lijst zijn in verschillende beroepsgroepen verdeeld. Soms kan hetzelfde beroep verschillende benamingen hebben of kan een specialisatie nog meer jobmogelijkheden bieden. In die gevallen staat deze andere benaming of specialisatie tussen haakjes rechts van het beroep. Wanneer het om een omkaderingsfunctie gaat (zoals verantwoordelijke of directeur) is een asterisk (*) toegevoegd. Voor deze functies moet je al enkele jaren ervaring hebben in de sector.

De beroepen in de lijst zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen. De namen van de beroepen staan in de mannelijke vorm omwille van de leesbaarheid en eenvormigheid.

Advies en beheer 

Beheer, administratie en boekhouding

Bouw

Communicatie en public relations

Financiën en verzekeringen

Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en diensten aan personen

Meer informatie over het beroep van verpleegkundige en de opleidingen tot dit beroep is te vinden op de website https://www.wordverpleegkundige.be/.

Handel en ondersteuning verkoop

Horeca

Informatica

Onderwijs en opleiding

Meer informatie over het beroep van leerkracht en de opleidingen tot dit beroep is te vinden op de website : https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl

Technische beroepen

Transport en logistiek

Veiligheid

Voeding