Aller au contenu principal

Dispositif Relais

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
  • Jongeren
  • NEET 'Not in Education, Employment or Training'
Dispositif Relais

Le Dispositif Relais.

Onze belangrijkste begeleidingsactiviteit richt zich tot de socio-professionele herinschakeling van jongegedetineerden en ex-gedetineerden (tussen 18 en 25 jaar) gedomicilieerd in het BHG. Hiertoe behoort het samen met diverse partners op zoek gaan naar oplossingen voor die herinschakeling.

Concreet verzekeren we in de eerste plaats een luisterend oor, tijdens en nà, een verblijf in een penitentiaire instelling, door de jongere die opgesloten zit of vrij is onder voorwaarden een  ruimte te bieden waar hij/zij in een vertrouwensklimaat kunnen praten over hun moeilijkheden. Wij zien toe op het garanderen van een begeleiding bij de stappen die hij/zij neemt met het oog op zijn/haar sociale en professionele inschakeling na vrijlating uit de gevangenis.

De band die kan ontstaan tussen de jongere en zijn begeleider(s) (rehabilitatie-begeleider) en de capaciteit van die begeleider(s) om de jongere als een wezenlijk persoon te erkennen, kunnen leiden tot een grotere slaagkans bij de socio-professionele inschakeling. Het is daarom dat Dispositif Relais educatieve avondactiviteiten centraal plaatst zodat de jongere een vertrouwensband opbouwt met zijn begeleider, en zijn zelfvertrouwen terug wordt opgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn theaterbezoek, zeilen, paardentherapie.

Project in samenwerking met Actiris

Ons doel beoogt op de re-integratie van de socio-professionele jonge mensen (tussen de 18 en 25 jaar) gedetineerden en ex-gedetineerden, gevestigd in Brussel. Het is ook gericht op het vinden van oplossingen met het oog op re-integratie met een reeks partners.

Ons werk is gericht op het bieden van een luisterend oor zowel "tijdens en na" de passage in de gevangenis, een plek voor discussie, waar de jonge gedetineerde of vrijgegeven onder voorwaarden  hun problemen kan uiten in een vertrouwend omgeving. Wij streven ernaar om te zorgen voor de begeleiding van de procedure in het licht van de arbeidsreïntegratie en sociale vrijlating uit de gevangenis.

De bijdrage van de jongeren zijn/haar begeleider(s) en de mogelijkheid van de laatste erkennen van de jongere als persoon bestaande, kan leiden tot groter succes in de sociale en professionele integratie. Dit is de reden dat Dispotif Relais van de gekregen subsidies een centrale plaats voor de educatieve activiteiten in de avonden, zoals theater, zeilen, Hippotherapy,... te organiseren. Hierdoor kan de jongere een vertrouwensrelatie op  bouwen met de medejongeren en alsook de begeleiders en wordt zijn zelfvertrouwen gestimuleerd en zijn/ haar eigenwaarde wordt versterkt.

Tu Veux Test?!

Is een project dat jongeren helpt met de re-integratie in de maatschappij door middel van het stimuleren van hun eigen kennis, ervaring en de diverse potentie die ze beschikken.

Concreet bestaat het uit een training van 5 weken die uit verschillende onderdelen bestaat.

Deze zijn:

  • Bedrijfsbezoeken;
  • Kennis maken met verschillende opleidingen in verschillende opleidingscentra;
  • Educatieve activiteiten;
  • Verschillende workshops, waar ze zelf aan de slag moeten.

Op het einde van de opleiding krijgen de jongeren een erkend certificaat waar op staat aan welke onderdelen ze hebben deelgenomen, welke workshops ze concreet hebben bijgewoond en er wordt ook verwacht dat ze mee hebben gedaan aan het toneelstuk die op einde wordt gespeeld voor publiek. Deze certificaat zou de jongere moeten motiveren en het vergemakkelijken om zich in te schrijven voor een bepaalde opleiding of te solliciteren voor een bepaalde job. Dit versterkt ons doel namelijk de jongere te integreren in ons dagdagelijks maatschappij.

Na de opleiding volgt de Vzw dispositif Relais de jongeren op voor het realiseren van hun projecten. Ze worden dus verder begeleid en ondersteunt.