Aller au contenu principal

D'BROEJ

Type partnerschap :

  • NEET 'Not in Education, Employment or Training'
D'BROEJ

D'Broej werkt rond de emancipatie van jongeren en vertrekt daarbij in de positieve sfeer van de vrijetijdsbesteding. We vertrekken bij alles wat we doen altijd vanuit de leefwereld van de jongeren, vanuit hun perspectief. Onze jeugdwerkers zijn getrainde luisteraars, die detecteren waar de jongeren nood aan hebben. Daarnaast zetten we bij D'Broej volop in op de ontwikkeling van eigen talenten en competenties. Dat kan via sport, kunst, expressie, ontmoeting, debat, etc. Leren uit eigen opgedane ervaringen werpt zijn vruchten af. We werken per definitie laagdrempelig.

De jeugdwerkers van D'Broej haken niet af, ze zijn er altijd en telkens opnieuw voor de jongeren, ook als ze even het verkeerde pad op gingen, blijven ze welkom. Die onvoorwaardelijkheid en het accepteren van de jongeren zoals ze zijn, is cruciaal. De wil voor het streven naar een betere toekomst voor de jongeren evenzeer. Het accepteren van de jongeren impliceert niet dat we hen stimuleren in het accepteren van hun situatie, wel integendeel. We accepteren hen in hun zijn en geloven dat ze zelf, mits de juiste ondersteuning, hun leven in handen kunnen nemen.

Project in samenwerking met Actiris

De jongeren die instappen in ons project doorlopen verschillende fasen, ieder doet dat op zijn eigen ritme.

1. Activiteiten in functie van profiel

De activiteiten die D'Broej opzet spelen in op de noden van de jonge werkzoekenden. We bieden geen kant-en-klare trajecten maar bieden verschillende mogelijkheden aan in functie van het profiel van de jongere. Dat gaat over ontspanning, sociaal contact, groepsmomenten, uitwisseling van ideeën, een sportieve uitdaging, werken rond persoonlijkheidsontwikkeling. En kan leiden tot volgende activiteiten: een fietstocht opzetten, een voetbaltornooi organiseren, een initiatie improvisatietheater volgen, een sportinitiatie volgen (taekwondo, boks, voetbal), musiceren, natuurkampen, een humanitair project steunen, een vorming volgen, debatten opzetten enzovoort.

2. Informeren

De jeugdwerker van D'Broej bieden correcte, adequate informatie als antwoord op eventuele vragen van de jongeren. Daarvoor werken we samen met  samen met FCJMP, de jongerendelegatie van de vakbonden ABVV, ACVLB en ACV, Infor Jeunes.

3. Begeleiden

Deze fase omvat: zoeken naar de balans tussen de wil om te werken, arbeidsattitude, engagement en verantwoordelijkheid over plichten. We voorzien voldoende tijd om een goed beredeneerde keuze te laten maken. Soms komt het erop aan om zijn negatieve ervaringen met studies of de arbeidsmarkt te kunnen overstijgen en een nieuw begin aan te vangen. Een nieuw begin impliceert ook een breuk met het verleden. In dat geval kan een time-out in de natuur een goede piste zijn.

4. Toeleiden naar partners

D'Broej heeft een ruim netwerk aan partnerorganisaties en kan zo een ruim scala aan opleidings-stage en/of werkpistes aanbieden. We hebben daarbij zowel oog voor zijn voorkeursector (bouw, informatica, horeca, artistieke ambities etc.) als voor de vereisten om aan de slag te kunnen (opleiding, brevet, diploma, ervaring).

De acties gebeuren in het Frans en in het Nederlands.

Plaats van activiteit :

De startpunten van ons project zijn de wijken Anneessens en Zwarte Vijvers, maar uiteraard zijn alle jongeren uit het BHG welkom. De jeugdwerkers die ingezet worden in dit project, hebben Brussels Boxing Academy (BBA) en Vereniging Marokkaanse Jongeren (VMJ)als uitvalsbasis, maar dat is niet noodzakelijk waar de activiteiten zullen plaatsvinden de keuze daarvoor wordt bepaald door het type activiteit en de nood van de NEETs.

B.B.A.

Kogelstraat, 29

1000 Brussel

bba-olympic.be

Mohamed Maalem, coördinator:

0485.00.11.50  

VMJ

Vermicellifabriekstraat,10

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Geen website

Hazedin Dellah, coordinator:

0460.96.77.73