Aller au contenu principal

MAD BRUSSELS

Type partnerschap :

  • Andere type partnerships
MAD BRUSSELS

 De doelstellingen van Mad Brussels worden in zes assen onderverdeeld:

- de activiteiten van de designers en ontwerpers promoten en aan de ontwikkeling van de Brusselse mode- en designsector bijdragen;
- de designers en ontwerpers helpen met het ontwikkelen van een economische activiteit en/of met connecties maken met mensen die op hun vaardigheden een beroep zouden kunnen doen;
- alle informatie over de mode- en designsector verzamelen en aan de zichtbaarheid van deze sectoren bijdragen, in het bijzonder door de valorisatie van de knowhow en het vakmanschap en door de verspreiding van hun merkimago;
- tentoonstellingen, wedstrijden en evenementen organiseren in de brede zin van het woord;
- de initiatieven samenbrengen die andere organisaties in verband met voorvermelde doelstellingen hebben genomen;
- aanbevelingen doen aan de openbare overheid inzake de ontwikkeling van deze twee sectoren.

Project in samenwerking met Actiris

MAD@WORK is gespecialiseerd in mode en design en werd opgericht in samenwerking met Actiris.

MAD@WORK is gericht op beroepen die verband houden met deze twee sectoren en doet dienst als tussenschakel tussen werknemer en werkgever. MAD@WORK vergemakkelijkt de zoektocht voor de één en de aanwerving voor de andere.

Geleidelijk worden de noden en het soort profielen dat de ondernemingen zoeken, bepaald.