Aller au contenu principal

Samenlevingsopbouw Brussel

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
Samenlevingsopbouw Brussel

Samenlevingsopbouw Brussel is een autonome vzw en organiseert sedert 1983 in Brussel het opbouwwerk. Vanuit de missie om voor iedereen het recht op een menswaardig leven te realiseren ondersteunen een 25-tal opbouwwerkers maatschappelijk kwetsbare groepen in hun strijd tegen achterstelling en uitsluiting. We zetten samen opbouwwerkprojecten op en investeren zo in de kracht van mensen om opnieuw greep te krijgen op hun leven en op hun omgeving. Samen zoeken we naar oorzaken voor uitsluiting en bouwen we aan innoverende praktijken om het op een andere manier aan te pakken. Hierbij zetten we beleidsmakers aan om op een structurele manier mee te werken aan meer sociaal beleid. Onze inhoudelijke thema's voor de periode 2016-2020 (meerjarenplan) zijn recht op wonen en woonomgeving en sociale bescherming. We gaan hiervoor aan de slag in een drietal wijken (Anneesens, Kuregem en Peterbos) of richten ons tot specifieke doelgroepen (mensen zonder wettig verblijf en thuislozen).

Project in samenwerking met Actiris

Samenlevingsopbouw werkt momenteel met verschillende partners aan solidair mobiel wonen voor thuislozen. Het project zal ontwikkeld worden op een leegstaand terrein in de stad vanuit een collectieve ruimte. Deze collectieve ruimte wordt de leerplek. Het einddoel is de bouw van 8 verplaatsbare wooneenheden en het uitbouwen van een netwerk tussen de bewoners, maar ook met de buurt waarin ze terechtkomen (volkskeuken, moestuin). Onder de deskundige begeleiding van Atelier Groot Eiland bieden we de nodige leerkansen en ondersteuning. Voortraject en traject moeten de deelnemer helpen om zijn vaardigheden te vergroten en eventueel nieuwe talenten te ontdekken. We begeleiden 8 mensen intensief (volzet) en de begeleiding is tweetalig (Nederlands/Frans). Pas als er mensen afhaken of een ander parcours kiezen, zoeken we een vervanger.