Aller au contenu principal

Attesten phoenix.brussels

Info

Sinds 1 juli 2022 voorziet Actiris noch attesten phoenix.brussels (500 en 800), die automatisch verzonden werden, noch attesten phoenix.brussels ‘Artiest’, die de werkzoekende zelf kon aanvragen.

Personen die een attest ontvangen voor 1 juli 2022 kunnen dit nog steeds gebruiken bij werkgevers voor contracten die tussen 01/01/2021 en 30/09/2022 ondertekend werden en dit met een indiensttreding tot 01/10/2022 ten laatste.

Nog vragen? Neem contact op met je consulent van Actiris of bel naar het Contact Center via 0800 35 123.