Aller au contenu principal
Info

Projectoproep: begeleiding bij de creatie van eigen tewerkstelling

De projectoproep voor de acties begeleiding bij de creatie van eigen tewerkstelling sluit aan bij het nieuwe programma van ESF+ en bij het beheerscontract 2023-2027 van Actiris. 

Actiris wil via de projectoproep werkzoekenden die denken aan eigen tewerkstelling, specifiek gaan begeleiden gedurende hun ondernemingsproject. Bovendien worden werkzoekenden de eerste 6 maanden na de start van hun project opgevolgd.


De door Actiris weerhouden projecten ontvangen een subsidie binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

KANDIDATUUR

Hoe ga je te werk?

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je de template gebruiken die je kan downloaden op het platform Mijn Actiris Partner (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Je kan de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform Mijn Actiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 30 juni 2023 om 12u. Na deze datum is het niet meer mogelijk een kandidatuur in te dienen.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP 

Op maandag 5 juni van 14 tot 16 uur, kan je deelnemen aan een informatiesessie over de projectoproep in het agentschap van Sint-Joost (Astro 30), Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.

 

Indien je wil deelnemen, moet je je ten laatste twee dagen voor de infosessie inschrijven bij Marjorie Montegnies )(mmontegnies@actiris.be en Séverine Intini (sintini@actiris.be) met vermelding van je naam en de naam van je organisatie. Per organisatie mogen maximaal twee personen deelnemen.

 

 

 

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen over de projectoproep inwinnen bij het departement Partnerships van Actiris :

 

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessies?

Bekijk de presentatie die er voorgesteld werd en de FAQ met enkele punten die aan bod kwamen tijdens de infosessies over de projectoproep BCT 2024-2027

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 30 juni 2023 om 12u. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

Meer info?

Op maandag 5 juni van 14 tot 16 uur, zal een informatiesessie over de projectoproep worden gehouden in het agentschap van Sint-Joost (Astro 30), Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel.

Indien u aan de informatiesessie wenst deel te nemen, dient u zich ten laatste twee dagen voor de sessie in te schrijven bij Marjorie Montegnies mmontegnies@actiris.be en Séverine Intini sintini@actiris.be met vermelding van uw naam en de naam van uw organisatie. Per organisatie mogen maximaal twee personen deelnemen.

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen over de projectoproep inwinnen bij het departement Partnerships van Actiris :