Aller au contenu principal

Financiering van inschakelingsondernemingen: oproep gelanceerd op 22 maart 2021

Info

Je vindt hier alle info over de oproep voor de mandatering en financiering van sociale ondernemingen. De oproep is geopend sinds 22 maart 2021.

Een oproep voor mandaten en financiering van de sociale ondernemingen werd gelanceerd op 22 maart 2021. Deze oproep is open voor een termijn van 30 werkdagen.

Erkende sociale ondernemingen kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als ze de socio-professionele inschakeling van werknemers tot doel hebben. Daartoe dienen ze zich te laten mandateren als sociale inschakelingsonderneming. De aanvraag voor tewerkstellingssteun moet tegelijkertijd worden ingediend als de aanvraag voor een mandaattoekenning.

De gemandateerde sociale ondernemingen zullen kunnen genieten van:

  • Een compensatie voor de openbare dienst bedoeld om de loonkost te dekken van het begeleidingspersoneel. Deze financiering wordt toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid.
  • Steun voor de aanwerving van een werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd staan in het kader van de inschakelingsbaan in de sociale economie. De steun van de Brusselse regering neemt de vorm aan van een premie ter vermindering van de loonkost van de werknemer en wordt via Actiris toegekend.

Het mandaataanvraagformulier (deel 1  en deel 2) en de bijlagen dienen per e-mail verstuurd te worden naar werkgelegenheid@gob.brussels bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, uiterlijk 30 werkdagen na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling.

 

Maak gebruik van de Praktische gids om het mandaataanvraagformulier in te vullen.

Voor verdere informatie, gelieve de volgende pagina te raadplegen : http://werk-economie-emploi.brussels/nl/sociale-onderneming-financiering.