Aller au contenu principal

Directeur M/V/X

Ref 1228761

Geactualiseerd op 24 juli 2020 via VILLE DE BRUXELLES

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

 

VOORSTELLING

DE MAXIMILIAAN KINDERBOERDERIJ is een vzw van de Stad Brussel. Een stadsboerderij die in 1987 werd gebouwd in de onmiddellijke nabijheid van het hypercentrum van Brussel, organiseert educatieve activiteiten voor de inwoners van de wijk, scholen en verenigingen, en groepen voor alle leeftijden. Het ontwikkelt het bewustzijn van de ecologie en de gevoeligheid voor het milieu op basis van waarnemingen en experimenten die gericht zijn op de activiteiten van een boerderij in de stad. Het speelt een rol van sociale cohesie binnen de wijk door het stimuleren van menselijke relaties.

Het is opgericht als een non profit organisatie en bestaat uit een team van een vijftiental gemotiveerde medewerkers in verschillende en complementaire functies. Het speelt een rol bij de socio-professionele integratie door artikel 60-contracten te verwelkomen en een netwerk van supporters, vrijwilligers en partners te vormen.

De Maximiliaan kinderboerderij zal op korte termijn evolueren en zich verplaatsen in het kader van het stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" (CRU 1), goedgekeurd op 16 november 2017, dat het educatieve en recreatieve belang ervan bevestigt. https://quartiers.brussels/2/

Functiebeschrijving

 

De directeur leidt het algemeen beheer van het sociaal-educatief project van de Boerderij en de ontwikkeling ervan, in overeenstemming met de Raad van Bestuur en de voorzitter van de vereniging.

Hij/zij prospecteert de missies en gesubsidieerde projecten en stelt de nodige dossierstukken op.

In nauwe samenwerking met de voorzitter neemt hij/zij deel aan partnernetwerken op alle te ontdekken terreinen en werkt hij/zij aan de promotie van het project van de boerderij.

Hij/zij staat garant voor een goede verstandhouding tussen het team, de Raad van Bestuur, de subsidiërende overheden en het publiek, alsook voor de informatie over de activiteiten.

Hij/zij ondersteunt praktisch de grote activiteiten van de boerderij, vooral in het weekend.

Hij/zij beheert de contacten met leveranciers en partners, budget en financieel beheer van het project.

Hij/zij bereidt de begroting voor en zorgt voor de follow-up van de exploitatierekening volgens de binnen de vereniging geldende procedures.

Hij/zij motiveert en coördineert dagelijks een team van een vijftiental personen alsook de socio-professionele integratiedimensie.

Hij/zij zorgt voor een aangepaste opleiding van de medewerkers en stelt nieuwe aanwervingen voor aan de Raad van Bestuur.

Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling van participatieve en collectieve intelligentie-instrumenten en -methoden die de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek mogelijk maken.

Hij/zij zorgt voor een gelijkmatige kwaliteit van de inhoud en de methoden van de educatieve animaties.

Hij/zij beheert de Urban Farm in al haar aspecten, inclusief de wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn, veiligheid op het werk en de opvang van jongeren.

Hij/zij beheert het domein en de gebouwen die door de Stad Brussel ter beschikking worden gesteld.

Beschrijving van de taken

Houder van een door de Federatie Wallonië-Brussel of door NARIC Vlaanderen erkend masterdiploma (Belgische gelijkwaardigheid vereist voor kandidaten met een buitenlandse studietitel).

Een aanzienlijke beroepservaring in het beheer van verenigingen en gesubsidieerde projecten is onontbeerlijk voor de uitoefening van de functie.

Projectmanagementvaardigheden, waaronder kwaliteitsbeoordeling en technieken voor verandermanagement.

Bewezen ervaring in teammanagement en kennis van collectieve intelligentietools.

Kennis van de partijen en uitdagingen in Brussel met betrekking tot duurzame ontwikkeling, stadslandbouw, gedifferentieerd beheer, sociale economie, circulaire economie, burgerparticipatie en het beheer van het algemeen belang.

Een overtuigende praktijkervaring op een van de volgende gebieden:

- onderwijs en actieve pedagogie;

- milieueducatie of natuuranimatie;

- maatschappelijk werk, participatietrajecten;

- landbouwbeheer, stadslandbouw, kleinschalige veeteelt, agro-ecologie;

Profiel dat in aanmerking komt voor de activa.brussels-maatregel: Niet belangrijk


Voordelen van de betrekking

WIJ BIEDEN U AAN :

Een uitdaging in volle ontwikkeling die geniet van een buitengewone visie.

Een voltijds vast contract. Bij uitzondering tijdens het weekend werken.

20 dagen jaarlijks verlof op voltijdse basis.

Vergoeding traject woon-werkverkeer op basis van CCT nr. 19 octies van 20 februari 2009 329,02. (fietsvergoeding: 0,24€/KM heen- en terugreis - MIVB, TEC, DE LIJN, NMBS (Belgische Spoorwegen): 75% - KM-autovergoeding: 60%).

Een salaris dat overeenkomt met schaal 6 (directeur) van de gezamenlijke overeenkomst 329.02

Hieraan kan een relevante anciënniteitswaardering worden toegevoegd.

Werkplaats: De Maximiliaan kinderboerderij, Schipperijkaai 2 - 1000 Brussel.

Extra informatie
Werkplek BRUXELLES,België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

SOLLICITEREN/INFORMATIE

Sollicitaties dienen te worden gericht aan mevrouw Zoubida Jellab, voorzitter, uitsluitend per e-mail aan: zoubida.jellab@brucity.be en dienen een motivatiebrief en een curriculum vitae te bevatten.

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 14 augustus 2020.

  • België
  • Beheer van ondernemingen en diensten
  • Voltijds
  • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
VILLE DE BRUXELLES
Contactpersoon
MADAME Jellab Zoubida
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
zoubida.jellab@brucity.be