Aller au contenu principal

Architect (m/v)

Ref 1402248

Geactualiseerd op 19 maart 2021 via P ET V ASSURANCES - P EN V VERZEKERINGEN

Retour à la liste

De P&V Groep is een solide Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, actief sinds meer dan 100 jaar.

We willen ons onderscheiden als betrokken, loyale en nabije partner voor onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders. Onze meer dan 1500 medewerkers in Brussel en Antwerpen staan in voor een professionele dienstverlening.

Verschillende merken maken deel uit van de Groep:
- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;
- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via makelaars;
- Actel Affinity via akkoorden met auto-importeurs.


Ook in deze ongekende periode blijft de P&V Groep aanwerven. We passen ons echter aan de maatregelen van de federale overheid aan en gaan over op digitale rekrutering. Zo garanderen we de veiligheid en het welzijn van iedereen We zijn op zoek naar een Architect om de team Facility Management te versterken.In dit functie, ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en het beheer van schalige bouwprojecten of renovatieprogramma's voor de vastgoedportefeuille van de Groep. Jouw verantwoordelijkheden Opvolging van de externe studies en werken van de bouw- of renovatieprojecten die hem/haar worden toevertrouwd, te beginnen met de voorbereiding van de studiecontracten tot de definitieve oplevering, dit meer bepaald voor het luik architectuur, en tevens de coördinatie met de andere disciplines verzekeren; de studies verwezenlijken, die door de omvang van het dossier intern kunnen worden beheerd en er zich van verzekeren dat de procedures eigen aan de Groep worden nageleefd. Alle nodige stappen doen om het verkrijgen van vergunningen, de bankwaarborgen en verzekeringen te krijgen met betrekking tot de werven en de onderhoudscontracten, en deze naar de betreffende diensten overmaken.Per dossier, boordtabellen opmaken die in gemeen overleg met de REM (Real Estate Manager) worden samengesteld en die het mogelijk maken maandelijks de financiële evolutie op te volgen van het dossier ten opzichte van het goedgekeurde budget, evenals de verantwoordingen betreffende de kosten en extra kosten en de evolutie van de reële planning ten opzichte van de verwachte / contractuele planning. Aan de REM alle technische en budgettaire gegevens voorleggen, die het mogelijk maken de doelstellingen. In elk dossier voorrang geven aan de veiligheid van de personen en de goederen, in de ruime zin van het woord, meer bepaald door samen te werken met de IDPBW, teneinde tot constructieve oplossingen te komen en met naleving van de vigerende wetgeving / regelgeving op dit gebied toe te passen met inac...

Profiel

Jouw profiel Je behaalt een diploma in Architectuur of Architect Ingenieur (Master). Je hebt een uitgebreide ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent coöperatief, sociaal en werkt autonoom en zelfstandig. U spreekt vloeiend Frans en Nederlands.

Talenkennis

Nederlands : Goed
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
P ET V ASSURANCES - P EN V VERZEKERINGEN
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1852151-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.