Aller au contenu principal

Inspecteur - Deskundige Medische inrichtingen klasse II en III (m/v)

Ref 1402682

Geactualiseerd op 09 april 2021 via THE PROFILE GROUP

Retour à la liste

Als Inspecteur - Deskundige Medische inrichtingen klasse II en III werk je in een multidisciplinair team van inspecteurs en deskundigen dat bijdraagt tot het verzekeren van een afdoende radiologische veiligheid, veiligheidscultuur en stralingsbescherming van werknemers, bevolking en leefmilieu in medische en diergeneeskundige inrichtingen van klasse II (uitgezonderd IIA) en III. Daarnaast ondersteun je via je expertise andere opdrachten van het FANC.

Je rapporteert aan het diensthoofd Medische Inrichtingen.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

. Het uitvoeren van inspecties. Hierbij evalueer je de stralingsrisico's en de naleving van de reglementering in de medische en diergeneeskundige inrichtingen. Je maakt inspectierapporten op en een proces-verbaal waar nodig. Je volgt tevens de uitvoering van de acties op;. Het behandelen en opvolgen van de vergunningsaanvragen met betrekking tot de exploitatie, de wijziging of de stopzetting van medische en diergeneeskundige inrichtingen en het opstellen van een voorstel van beslissing;. Het behandelen en opvolgen van de erkenningsaanvragen van de deskundigen in de fysische controle en het opstellen van een voorstel van beslissing;. Het behandelen en opvolgen van aangiftes van incidenten en ongevallen, alsook het evalueren van de voorgestelde actieplannen door de exploitanten;. Het leiden van of deelnemen aan vergaderingen met stakeholders. Je zorgt ook voor informatiedeling en communicatie met de betrokken stakeholders;. Het voorstellen van projecten en initiatieven (vb. op het gebied van regelgeving, informatiedocumenten, leidraden, .) om de radiologische veiligheid en de stralingsbescherming in de medische en diergeneeskundige inrichtingen te verbeteren;. Het opvolgen en analyseren van de tendensen en evoluties omtrent de handelingen met ioniserende stralingen in de geneeskunde, alsook van de ontwikkelingen van (inter)nationale regelgeving in de relevante vakgebieden en hierover rapporteren.

Profiel

Je hebt een Masterdiploma in de industriële ingenieurswetenschappen, in de fysica, in de scheikunde of elk andere master in de exacte of toegepaste wetenschappen.Een ervaring in een omgeving die verband houdt met de radiologische veiligheid en de stralingsbescherming in een medische en/of diergeneeskundige inrichting van klasse II of III of kennis van en ervaring met risicoanalyse en preventiebeleid of kennis van de handelingen met ioniserende stralingen in de domeinen "nucleaire geneeskunde" en/of "radiologie" zijn troeven.

Jouw competenties:

. Je kan beslissingen en ideeën op een overtuigende wijze overbrengen, draagvlak creëren zodat anderen deze aanvaarden en hen aanzetten tot actie;. Je kan een overzichtelijke planning uitwerken in functie van de prioriteiten. Hierbij plan je je opdrachten op een logische, inzichtelijke en efficiënte wijze;. Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;. Je neem een flexibele houding aan t.o.v. veranderende omstandigheden en situaties en je kan je, indien nodig, hieraan aanpassen;. Je geeft informatie, zowel schriftelijk als mondeling, op een gestructureerde manier en op maat van je gesprekspartners;. Je kan vlot teksten schrijven en presentaties geven die aangepast zijn aan het doelpubliek;. Je geeft blijk van betrokkenheid en toont bereidheid en ambitie om tot resultaten te komen en je neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties;. Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en engagementen en vermijdt elke vorm van partijdigheid;. Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis;. Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;. Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands en Frans en hebt een goede kennis van het Engels.

Talenkennis

Frans : Goed
Nederlands : Goed
Engels : Goed
  • Ingenieurs

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
THE PROFILE GROUP
Contactpersoon
Verantwoordelijke Human Resources
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
https://www.jobat.be/nl/jobs/jobdetail/job_2006392?action=apply&utm_source=actiris&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.