Aller au contenu principal

Deskundige Dienst Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening (m/v)

Ref 1414540

Geactualiseerd op 31 maart 2021 via HEADCOUNT

Retour à la liste

Bredene: een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Bredene is een badplaats aan de Belgische Kust, en telt ruim 18.000 inwoners, die Bredenaars worden genoemd. Het centrum van Bredene bevindt zich bijna twee kilometer van de kustlijn. Tegen de zee bevindt zich een toeristische kern, Bredene-Duinen.


Instaan voor vertegenwoordiging van de afdeling Stedenbouw/Ruimtelijke Ordening met het oog op een optimale klantgerichte externe communicatie; Verstrekken van informatie over alles wat met ruimtelijke ordening te maken heeft: bouwen, verkavelen, structuurplannen, bijzondere plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, ... Tijdig en correct administratief en procedureel afhandelen en adviseren van de omgevingsaanvragen en vergunningen; Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn; Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team; Je rapporteert aan en werkt onder leiding van de omgevingsambtenaar.

Profiel

Minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde Basiskennis van decreet lokaal bestuur, grondwet en administratief recht Grondige kennis en toepassing van stedenbouwwetgeving, voornamelijk naar dossiervorming toe Diverse planinstrumenten kunnen lezen + sterke schriftelijke communicatie Informatica: goede kennis van geëigende software pakketten Talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans Slagen in een selectieprocedure (schriftelijk en mondeling gedeelte) Integer en loyaal zijn, resultaat- en klantgericht werken, probleemoplossende capaciteiten.

Talenkennis

Nederlands : Goed
  • Bouw / Ontwerp en techniek

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
HEADCOUNT
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1852436-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.