Aller au contenu principal

Service Manager Expert (m/v)

Ref 1417846

Geactualiseerd op 03 april 2021 via UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES - LANDSBOND VAN DE ONAFHANHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN

Retour à la liste

Klaar om onze nieuwe Service Manager Expert te worden? In die rol ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening, het beheer van de relatie met de klant en de strategische stroomlijning van de IT. Je voert de processen in en onderneemt alle nodige acties, zodat MLOZ IT de in de Service Level Agreements (SLA¿s) vastgelegde serviceniveaus kan verzekeren. Je knoopt een efficiënte en stabiele relatie aan met de klant en onderhoudt deze door erop toe te zien dat de SLA's beantwoorden aan zijn verwachtingen. Je levert, aan de hand van de business-strategie en door de naleving van de SLA's, je bijdrage tot het leggen van de link tussen de IT-strategie en de business-strategie.


Afhankelijk van de context en de vereisten voer je onder andere één of meerdere van de hieronder opgelijste taken uit: IT Service Catalog Er voor zorgen dat alle operationele dienstverlening gedefinieerd is, alsook opgenomen in de Service Catalog Verzekeren dat alle informatie die in de Service Catalog is opgenomen volledig is en bijgewerkt blijft   IT Service Delivery Het bepalen van de verschillende Service Level Agreements (SLAs), en dit voor de volledige dienstverlening richting de klant Het regelmatig opvolgen en analyseren van gegevens en rapporteren, met als doel efficiënte monitoring en performantie te realiseren Het rapporteren op de status van de geleverde diensten, en dit naar de verschillende stakeholders toe. Dit kan zowel intern als extern zijn, naar een IT en non-IT publiek Dienen als contactpersoon voor escalaties Verantwoordelijk voor het ¿Service Improvement Plan¿ met als doel om continu de geleverde diensten te verbeteren   IT Service Continuity Garanderen dat service-herstel processen gedocumenteerd alsook gekend zijn binnen de organisatie, zodat deze kunnen toegepast worden in geval van een crisis situatie Proactief aan de slag gaan met probleemsituaties, escalaties doorvoeren waar en wanneer nodig zodat zo snel mogelijk een oplossing kan geleverd worden    IT Service Transition Er op toezien dat projecten op een succesvolle manier in productie komen Er voor zorgen dat vanuit de projecten de nodige garanties worden geleverd op vlak van budget en middelen, zodoende na oplevering de nodige ondersteuning te kunnen bieden vanuit de dagdagelijkse operationele diensten   Third Party Service Providers : Het beheren van de relatie met één of meerdere externe partners / leveranciers Het verzorgen van de operationele service reviews (rond incidenten, problemen en eventuele escalaties) Het bijwonen van het maandelijkse overleg, het bespreken van de gelev...

Profiel

Organiseren is een kolfje naar jouw hand en je bezit de natuurlijke leiderschapsvaardigheden om vergaderingen te leiden op alle niveaus (inclusief CxO). Je assertiviteit en onderhandelingsvaardigheden stellen je in staat om uitstekende compromissen te vinden die beantwoorden aan een langetermijnvisie. Je ervaring maakt dat je een helikopterview hebt, zodat je de onmisbare SPOC kunt worden tussen de betrokken partijen. Je streven naar een consensus en je besluitvaardigheid roepen respect op en worden door iedereen gewaardeerd.   Verder verwachten wij : Een Master (of gelijkwaardig door ervaring) Ervaring op vlak van IT Operations Management Gecertificeerd in ITIL, alsook aantoonbare praktische ervaring Ervaring met het gebruik of zelfs inrichten van ticketing tools Ervaring op vlak van innovatie en procesverbetering Zelfsturend, in staat om zelfstandig te werken Klantgericht denkend, analytisch, interpersoonlijke kwaliteiten, alsook een probleemoplossend denkvermogen Je spreekt uitstekend Nederlands en Frans; je leest en schrijft de andere landstaal goed

Talenkennis

Nederlands : Goed
  • Informatica / Informaticadiensten

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES - LANDSBOND VAN DE ONAFHANHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN
Contactpersoon
Mr Belgium Stepstone
Presentatiewijze

solliciteren via Web site

Website
http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1855206-inline.html?cid=Partner_ActirisExport
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.