Aller au contenu principal

Boomsnoeier-klimmer (Ref.:2021-D4) M/V/X

Ref 1419160

Geactualiseerd op 07 april 2021 via INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect - Innovatie - Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Leefmilieu Brussel zoekt een Boomsnoeier-klimmer Boomsnoeister-Klimster (M/V/X) (Ref.:2021-D4).


Functiebeschrijving

Je zal aan de slag gaan in de dienst Beheer van bomenerfgoed, in de afdeling Groene ruimten. Die afdeling staat in voor het beheer van een honderdtal parken en

halfnatuurlijke sites waarvan er veel rijk aan bomen zijn. De dienst volgt bijna 45.000 bomen van nabij.

Als boomverzorger (snoeier) in deze dienst werk je in teamverband en sta je in voor het vellen en verzorgen van de bomen in en rond de seminatuurlijke sites en

boomrijke parken volgens de veiligheidsregels en milieunormen.

Dit houdt verschillende taken in, waaronder:

 • het vellen van gevaarlijke, zieke of dode bomen (direct of met afbraak technieken) ;
 • het snoeien van bomen (begeleidings- en onderhoudssnoei) en het weghalen van het dode hout;
 • het verwijderen van klimop;
 • het controleren van nestkastjes;
 • het snoeien van heesters, fruitbomen en hagen;
 • het opruimen en verzamelen van het kap- en snoeiafval;
 • het maken van takkenbossen, zwaden, houtstapels, enz. van de producten van de houtkap;
 • het verhakselen van het hout;
 • het onderhouden van de machines (kettingzagen, bosmaaiers ...) en voertuigen.

De werken in de hoogte vinden plaats met touwen, klauwen en een hoogtewerker.


Profielbeschrijving

Diploma:*

 • Diploma hoger secundair onderwijs met een attest van het zevende jaar van het secundair onderwijs - optie boomverzorger

of

 • Diploma van de opleiding `Chef d'entreprise' gehomologeerd door de Fédération Wallonie-Bruxelles `Arboriste' of `grimpeur·euse - élagueur·euse',

of

 • Met succes een kwalificerende opleiding zoals `Tree Worker' bij Inverde, `Boomverzorger' bij Syntra of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring:

 • het vellen van gevaarlijke, zieke of dode bomen (direct of met afbraak technieken) ;
 • het snoeien van bomen (begeleidings- en onderhoudssnoei) en het weghalen van het dode hout;
 • het verwijderen van klimop;
 • het controleren van nestkastjes;
 • het snoeien van heesters, fruitbomen en hagen;
 • het opruimen en verzamelen van het kap- en snoeiafval;
 • het maken van takkenbossen, zwaden, houtstapels, enz. van de producten van de houtkap;
 • het verhakselen van het hout;
 • het onderhouden van de machines (kettingzagen, bosmaaiers ...) en voertuigen.
 • Voor de personen met een diploma en/of opleiding: 1 of meerdere jaren ervaring als boomverzorger is een troef.
 • Voor de personen zonder diploma of opleiding is minstens 5 jaar ervaring als boomverzorger vereist.

Kennis:

 • Je hebt kennis van bomen en hun opbouw.
 • Je hebt boomsoortenkennissen.
 • Je hebt kennis van boomziekten en plagen en in boombeoordeling.
 • Je hebt een grondige kennis van klimtechnieken en krooningrepen.
 • Een goede kennis van het Frans is een troef.
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B
 • De rijsbewijzen BE en C e zijn troeven
 • Je hebt kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Technische deskundigheid:

 • Ervaring met het gebruik van het materiaal van de boomverzorger: klimmateriaal, kettingzaag, liergebruik, hakselaar ...
 • Kennis van de veiligheidsvoorschriften voor het snoeien en vellen van bomen en voor het machinegebruik.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Rijbewijs: Rijbewijs B
Voordelen van de betrekking
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Extra informatie
Werkplek BRUXELLES,België
Soort overeenkomst : CDI
Andere informatie :

Geïnteresseerd?
Solliciteer uiterlijk op 25/04/2021 (C.V. en motivatiebrief), met deze weblink: https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55013/arboriste-grimpeur-euse--elagueur-euse-h-f-x--ref-2021-d4-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

" Omdat diversiteit in onze natuur zit... "

 • BRUXELLES
 • Land- en tuinbouw, veeteelt, visserij
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNE
Contactpersoon
MONSIEUR Service HR
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://jobs.environnement.brussels/fr/vacature/55013/arboriste-grimpeur-euse--elagueur-euse-h-f-x--ref-2021-d4-/