Aller au contenu principal

Stafmedewerker - GECO M/V/X

Ref 2114003

Geactualiseerd op 24 juni 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Het maatschappelijke doel van de werkgever is het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. De vereniging wil suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis. De vereniging wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving; niet in de plaats van het professionele aanbod, wel met een daaraan complementair aanbod.


Functiebeschrijving

Analyse van het profiel van de oproepers van de Zelfmoordlijn (telefoon en online).

 • Je analyseert de oproepverslagen van de gesprekken naar de Zelfmoordlijn: je gaat aan de slag met de data die uit het registratieprogramma kunnen worden gehaald en verwerkt dit tot rapporten.
 • Je volgt het registratieprogramma van de Zelfmoordlijn op: je ondersteunt de vrijwilligers in het gebruik van het systeem, je stemt af met de ontwikkelaar indien er optimalisaties moeten gebeuren.
 • Je analyseert de prestaties van de vrijwilligers en de oproepdruk naar de Zelfmoordlijn. Je analyseert en interpreteert de resultaten van de vrijwilligersbarometer die jaarlijks wordt afgenomen.
 • Je verwerkt de resultaten van de evaluaties van de vormingen (intern en extern) en koppelt deze terug naar de inhoudelijke medewerkers.

Studie wetenschappelijke literatuur over zelfdoding en de preventie ervan.

 • Je zoekt literatuur in verband met preventie van zelfdoding en de opdrachten van de structuur, leest en verwerkt deze, en deelt deze met de collega's stafmedewerkers.

Projectmatig wetenschappelijk onderzoek over zelfdoding en de preventie ervan.

 • Je ondersteunt stagiairs in het uitvoeren van kleine onderzoekprojecten.
 • Je onderhoudt contacten met externen die onderzoeksprojecten willen opzetten op basis van onze data, je maakt afspraken met hen rond het al dan niet delen van data en volgt hun werk mee op.

Vertaling van de onderzoeksresultaten naar het publiek.

Wetenschappelijke onderbouw van de te nemen preventieve acties.


Profielbeschrijving
 • Je komt in aanmerking met de GECO voorwaarden.
 • Je beschikt over een Bachelor of een Master diploma in de humane wetenschappen (psychologie, sociologie, criminologie, economie, enz.).
 • Een gemotiveerde en geëngageerde medewerker, die graag met data aan de slag gaat, maar deze ook kan vertalen naar een breed publiek en naar de dagelijkse praktijk van de Zelfmoordlijn.
 • Je houdt ervan om met data aan de slag te gaan.
 • Je hebt interesse voor de preventie van zelfdoding en het werk van de structuur.
 • Je communiceert vlot, zowel naar collega's, (kandidaat-)vrijwilligers als naar externen.
 • Je neemt de verantwoordelijkheid om jouw taken tot in de puntjes uit te voeren.
 • Je bent een teamspeler, je bent gericht op samenwerking.
 • Je kan zelfstandig werken maar kan je ook vlot inschakelen in de visie van de organisatie.
 • Je koppelt terug en gaat in overleg indien nodig.

Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

Gesubsidieerde contractueel (geco):

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 • Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
 • Ten minste zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende of als begunstigde van het recht op maatschappelijke integratie in de loop van het jaar dat de aanwerving voorafgaat, of indien 40 jaar of ouder, ten minste één dag vergoede volledige werkloosheid kunnen bewijzen
 • In het bezit zijn van het voor de betrekking vereiste diploma = Master diploma

Raadpleeg het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 betreffende het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen.


Voordelen van de betrekking
 • Deeltijds contract van onbepaalde duur (19 uren).
 • Dagen en tijdstippen zijn bespreekbaar. De uren dienen wel gepresteerd te worden tussen 8u 's ochtends en 18u 's avonds (glijdende uren mogelijk). Occasioneel avond- en weekendwerk is mogelijk.
 • Het team bestaat uit een 22-tal personen, 18 stafmedewerkers (met verschillende tewerkstellingspercentages), 2 administratieve medewerkers (beiden halftijds), een adjunct-directeur en een directeur.
 • Vergoeding openbaar vervoer
 • Thuiswerkvergoeding
 • Pensioenverzekering

Extra informatie
Werkplek Schaarbeek, België
Soort overeenkomst : AOD
 • België
 • Informatica
 • Deeltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.