Aller au contenu principal

Jurist sociale zekerheid (sector gezondheid) M/V/X

Ref 2227741

Geactualiseerd op 01 juli 2022 via K.S.Z.

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De functie is vacant bij de cel Visie, Strategie, Juridische Aspecten en Externe Communicatie van het eHealth-platform, Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel).

 

Het eHealth-platform is een openbare instelling van sociale zekerheid die een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, apothekers, patiënten, ...) bevordert en ondersteunt met inachtneming van de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim. 

 

De cel Visie, Strategie, Juridische Aspecten en Externe Communicatie staat in voor de juridische bijstand bij de uitwerking van een gemeenschappelijke visie inzake e-government in de gezondheidssector, met inbegrip van de aspecten informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het verrichten van studies voor het uitwerken van deze visie en het ondersteunen van het beleid met het oog op het bevorderen en bewaken van de homogeniteit en consistentie met deze visie en de gekozen strategie.


Functiebeschrijving

Je verzorgt de relaties binnen de federale overheid en met derden. 

 • Je verstrekt juridische adviezen en verleent juridisch logistieke ondersteuning aan het algemeen bestuur en de medewerkers van het eHealth-platform.
 • Je voert punctuele ad-hocstudies uit om het algemeen bestuur te ondersteunen bij de beleidsvoering en werking van het eHealth-platform. 
 • Je analyseert juridische materies vanuit juridisch en administratief standpunt en volgt deze op, om de impact voor het eHealth-platform in deze problematiek te kunnen bepalen. 
 • Je stelt de auditoraatsrapporten op m.b.t. dossiers ingediend bij het informatieveiligheidscomité.

Je bent het juridisch aanspreekpunt binnen de eigen organisatie.

 • Je behandelt de aanvragen van de burger in het kader van zijn recht op kennisname, verbetering of verwijdering van zijn bij het eHealth-platform opgeslagen persoonsgegevens, opdat de voorwaarden en de modaliteiten inzake deze rechten worden gerespecteerd, met inachtneming van de doorverwijzingsplicht. 
 • Je beantwoordt vragen over de werking van het eHealth-platform. 
 • Je maakt verslagen op, rapporteert en/of neemt het secretariaat op van diverse werkgroepen, comités, colleges of instanties.
 • Je neemt deel aan strategische en technische debatten met de partners van het eHealth-platform; je verzorgt, indien nodig, informatiesessies of seminaries. 
 • Je stelt ontwerpregelgeving op over de werking van het eHealth-platform. Je volgt de diverse fases van de realisatie van die ontwerpregelgeving op en stelt desgevallend de nodige documenten aan de adviesorganen op.

Profielbeschrijving

Je wordt aangeworven via een eerste werkervaringscontract (<26jr) van onbepaalde duur als attaché (niveau A1).

Vereist diploma : diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Competenties:

 • Je bent in staat om informatie kritisch te analyseren en gegevens met verschillende inhouden te integreren en er sluitende conclusies uit te trekken.
 • Je wil resultaten boeken door doel- en oplossingsgericht alle nodige acties en initiatieven te nemen binnen de vooropgestelde deadlines en er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op te nemen.
 • Je hebt impact: je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en je kan een publiek overtuigen.
 • Je ondersteunt loyaal genomen beslissingen en voert ze uit met behoudt van een constructief kritische geest ten overstaan van die beslissingen.
 • Je beschikt over sterke mondelinge communicatievaardigheden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving dus de kennis van het Frans is een meerwaarde.
 • Je hebt een affiniteit met gezondheidsrecht en de sociale zekerheid.

Voordelen van de betrekking
 • Een voltijds contract (startbaan <26) van onbepaalde duur.
 • Een loon van 3369 euro bruto/maand
 • maaltijdcheques
 • een goede hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid om te telewerken
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • een gunstige verlofregeling
 • opleidings -en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een dynamische werkomgeving met de nieuwste technologieën
 • een variabele werktijdregeling van 38u/week.

Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : AOD
 • Brussel
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
K.S.Z.
Contactpersoon
MONSIEUR Lambrechts Luc
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
luc.lambrechts@ksz-bcss.fgov.be